Afbeelding: Gennep 1

Stage bij het Gelders Genootschap - Cultuurhistorie in Gennep

8 juli 2020

Gennep is een stadje met een rijk verleden. Als je nu in de stad rondloopt, is daar nog veel van te zien. Midden op de Markt prijkt het oude stadhuis nog in haar volle glorie en het stadsgezicht wordt verder bepaald door de oude Martinustoren en de Hervormde kerk. De gemeente is zich goed bewust van het rijke verleden en heeft dan ook de ambitie geuit om dit in te zetten voor de toekomst. Met deze opgaven -het in kaart brengen van de cultuurhistorische waarden en kijken hoe deze waarden voor hedendaagse ambities en opgaven van de gemeente ingezet kunnen worden- heb ik mij de afgelopen 5 maanden bij het Gelders Genootschap bezig gehouden. 

Een aantal van deze waarden is op de foto’s te zien. Natuurlijk zijn er de grote blikvangers, zoals het eerder genoemde stadhuis, maar verder onderzoek brengt ook nog andere waarden aan het licht, zoals het spoorwegverleden van de stad. Hoewel er nu vrijwel geen directe aanwijzingen meer zijn te vinden in de ruimte, zijn de structuren uit die tijd (o.a. het spoorwegtraject rangeerterrein) nog wel te herkennen. Een deel van dit spoorwegverleden -de oude tramlijn- kan een rol krijgen in een hedendaagse opgave. De oude binnenstad en het zuiden van de stad zijn niet zo goed met elkaar verbonden als gewenst; door de tramlijn weer aan te leggen, worden deze gebieden weer meer met elkaar verbonden. 

Dit gepuzzel met waarden en de toepassing van deze waarden heeft uiteindelijk voor een interessante en uitdagende afstudeeropdracht gezorgd. Ik heb een mooi product kunnen afleveren dat ook echt een meerwaarde kan bieden voor de vragen die de gemeente heeft. 

-Johrin Visser

DOWNLOAD
Rapport
Bijlagen

Stadsgezicht van de Markt, met het stadhuis (midden) en de hervormde kerk (links)
Stadsgezicht van de Markt, met het stadhuis (midden) en de hervormde kerk (links)
De stadsmuur met (gereconstrueerde) poort. Op de achtergrond zijn de oude pastorie en kerktoren te zien
De stadsmuur met (gereconstrueerde) poort. Op de achtergrond zijn de oude pastorie en kerktoren te zien
Het station van Gennep. Het gebouw zelf is tijdens de tweede wereldoorlog gesneuveld, maar van de structuur -en ook van de structuren het spoor en de andere spoorgebouwen- zijn nog wel aanwijzingen te vinden
Het station van Gennep. Het gebouw zelf is tijdens de tweede wereldoorlog gesneuveld, maar van de structuur -en ook van de structuren het spoor en de andere spoorgebouwen- zijn nog wel aanwijzingen te vinden