Afbeelding: Geofort luchtfoto

Save the date: ALV/Kennisdag 30 juni 2022 'Gevormd door water' Geofort te Herwijnen

14 maart 2022

Uitnodiging kennisdag Gelders Genootschap 30 juni 2022

‘Gevormd door water’ Geofort te Herwijnen

In Nederland kennen we een lange historie van leven met en strijden tegen het water. Het water heeft ons landschap gevormd en was mede bepalend voor de inrichting van ons land, onze cultuur en historie. 
In de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) is ruimte voor klimaatadaptatie een van de prioriteiten. Al eerder hebben overheden zich gecommitteerd om Nederland zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht in 2050. We moeten ons opnieuw leren verhouden tot afwisselend te droge en te natte tijden en leren leven mét het water. Hoe gaat dat Nederland in de toekomst vormen, wat betekent dat voor het landschap, ons erfgoed en de omgevingskwaliteit? 
Voor onze kennisdag hebben we interessante sprekers uitgenodigd waaronder Co Verdaas, Dijkgraaf bij waterschap Rivierenland en hoogleraar gebiedsontwikkeling. Ook gaan we met excursies bekijken hoe klimaatadaptie vorm krijgt in de praktijk. 
Programma en uitnodiging volgen binnenkort.