Afbeelding: Lotte en Werner SCG

Samenwerkings-verband Cultuurhistorie Gelderland

2 maart 2022

Om de coördinatie van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland (SCG) in betere banen te leiden zal er vanaf 2022 gewerkt worden met een projectteam! Werner Weijkamp en Lotte Schuitemaker zullen de organisatie in handen nemen en de verschillende deelprojecten vorm geven.

Het Samenwerkingsverband is ontstaan ter ondersteuning van Gelderse gemeenten op het gebied van cultuurhistorie. Dat gebeurt door verschillende activiteiten. Zo biedt het SCG onder andere een helpdesk om allerlei vragen rondom cultuurhistorie te beantwoorden, kunnen concrete plannen worden besproken tijdens het planoverleg waardoor adviezen op elkaar aansluiten en worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd zodat verschillende partijen van elkaar kunnen leren.

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Neem dan contact op met Werner Weijkamp of Lotte Schuitemaker.