Afbeelding: Regina

‘Ruimte voor de Rivier is niet meer’ 

21 juni 2022

Dit betoogt Regina Havinga, senior adviseur duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP staat voor een enorme opgave, de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. in tegenstelling tot Ruimte voor de Rivier kent het HWBP niet de zogenaamde dubbeldoelstelling. Naast waterveiligheid had Ruimte voor de Rivier namelijk het doel Ruimtelijke Kwaliteit te realiseren. Dit heeft geleid tot mooie resultaten zoals de dijkverlegging bij Lent en de hoogwatergeul bij Veessen. Toch is ruimtelijke kwaliteit wel een ambitie van de uitvoerende alliantie van het HWBP (RWS en waterschappen). Hoe ze dat doen, samen met gemeenten en lokale partijen én met minder budget, zal Regina vertellen op onze ALV. Klik hier voor het programma en aanmelden