Afbeelding: De Posbank

Rheden en de omgevingswet

23 januari 2018

Met de Omgevingswet in aantocht is ook in Rheden de tijd van experimenteren aangebroken. In de afgelopen paar jaar hebben we een aantal structuurvisies opgesteld voor de dorpen. In 2017 was ook het buitengebied aan de beurt. Dé kans om te experimenteren met een omgevingsvisie Buitengebied.

Een omgevingsvisie van ons samen
Bij de start van de omgevingsvisie Buitengebied hadden we besloten dat we het anders wilden doen. Niet denken vanuit bestaande kaders en beleid, maar denken vanuit wat we belangrijk vinden, wat we anders willen en wat we willen bereiken. En met ‘we’ bedoelen we inwoners, ondernemers, overheidspartners, gemeente en elke andere partij of persoon die verbonden is met het buitengebied. Door te denken vanuit wat we willen en belangrijk vinden, ontstaat ook urgentie en betrokkenheid. Dit wordt verder versterkt door te werken vanuit integrale thema’s. Ook denken we daarmee energie te generen voor een gezamenlijke uitvoering van de omgevingsvisie. Tenslotte is het opstellen van een visie maar een tijdelijk proces en is de realisatie van doelen en de uitvoering ervan meer een continue proces. We willen daarvoor graag een brede groep mensen in onze Rhedense samenleving bereiken. Daarom werken we met verschillende fysieke en digitale instrumenten zoals interviews, gebiedsconferenties, internetpeilingen en een projectwebsite.

Samen met andere overheden
Nieuw in onze procesaanpak is ook dat we andere overheden hebben uitgenodigd om dit experiment samen met ons aan te gaan door vanaf de start onderdeel uit te maken van de ambtelijke werkgroep. Naast de interne collega’s van diverse vakdisciplines nemen hieraan ook vertegenwoordigers deel van Waterschap Rijn en IJssel, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Rijkswaterstaat, VGGM en provincie. Ook het Gelders Genootschap en de Omgevingsdienst Regio Arnhem hebben aangegeven graag mee te doen. Allemaal zijn we aan het zoeken naar wat de Omgevingswet voor ons betekent en hoe mooi is het dan dat je deze zoektocht voor het instrument omgevingsvisie gezamenlijk en concreet kan oppakken.

Omgevingswet als kans
Het experimenteren met de omgevingswet is een kans om beleid en samenwerking op een andere manier vorm te geven. Ander beleid door een meer integrale benadering te kiezen en de focus van beleid te leggen op de belangen en de energie in de samenleving. En een andere manier van samenwerken door initiatieven vanuit de samenleving ruimte te geven en als overheid een meer faciliterende en verbindende rol te vervullen.
 
Met deze procesaanpak werken we met open vizier en met een brede vertegenwoordiging van de samenleving aan een gezamenlijke visie en uitvoeringsagenda. Ik hoop dat we hiermee eind 2018 oprecht kunnen spreken over “een omgevingsvisie van ons samen”.  Kijk voor meer informatie op www.rhedensbuitengebied.nl

Wethouder Nicole Olland

Foto's: Gemeente Rheden

De Posbank
Gebiedsconferentie september 2017
Giro ditalia in Rheden
Landgoed Middachten
Nicole Olland