Afbeelding: 20170418_153310

Provinciale bijeenkomsten Omgevingswet en Erfgoed

14 december 2017

Het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed, een samenwerking van de 12 provinciale steunpunten waartoe het Gelders Genootschap behoort, zal samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het eerste halfjaar van 2018 in alle provincies een eerste bijeenkomst houden over aspecten van erfgoed binnen de Omgevingswet. De inzet van de RCE betekent dat naast de provinciale kennis ook de landelijke kennis kan worden ingezet.
Deze eerste bijeenkomsten zullen zich o.a. concentreren op erfgoed in de Omgevingsvisie en het benoemen van kernkwaliteiten.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor de gemeentelijke ambtenaren erfgoed en Ruimtelijke Ordening. Op basis van een gemeenschappelijk stramien zullen in alle provincies de begrippen worden behandeld en aan de hand van goede voorbeelden en casussen in workshop verband. De bijeenkomsten spelen uiteraard in op de specifieke situatie in de verschillende provincies. Door de samenwerking kunnen goede voorbeelden en ‘best practices’ uit het gehele land als voorbeeld worden gebruikt. Naar alle waarschijnlijkheid zal Gelderland het spits afbijten in februari 2018.

Wij houden u op de hoogte!

Meer informatie bij:
Martin van Bleek, landelijk secretaris van het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed.