Afbeelding: Foto bijeenkomst

Provinciale bijeenkomst over Omgevingswet en erfgoed gaat niet door 

24 april 2020

Evenals in 2018 en 2019 zouden het Gelders Genootschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een provinciale bijeenkomst organiseren over de omgang met erfgoed onder de Omgevingswet. Deze bijeenkomst zou staan in het teken van: ‘Omgevingswet en cultureel erfgoed – wat heeft prioriteit in 2020?’ De Gelderse bijeenkomst is evenals de bijeenkomsten in andere jaren onderdeel van de landelijke serie bijeenkomsten in alle provincies georganiseerd door het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed en de RCE.

De aandacht zou gericht zijn op welke zaken de gemeenten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet moesten regelen om na de inwerkingtreding van de wet goed te kunnen werken.
Aan de hand van enkele presentaties en informatiebladen zouden deze prioriteiten worden toegelicht. Ook zou in de vorm van een workshop het denken en werken onder de Omgevingswet worden geoefend.
Helaas heeft de crisis als gevolg van het coronavirus roet in het eten gestrooid! Tot 1 september zijn geen georganiseerde bijeenkomsten toegestaan. Hoe bijeenkomsten na 1 september georganiseerd moeten worden is nog onduidelijk. Reden waarom besloten is de bijeenkomsten in alle provincies uit te stellen tot begin 2021.

Wel zal in de eerste helft van juni door het GG en alle andere steunpunten mede namens de RCE een mailing verzorgen waarin de informatie die anders in de bijeenkomst gedeeld zou zijn, is opgenomen. 
Dit betreft de minimale actiepunten voor 2020, een overzicht van informatiebronnen, een prioriteitenlijst voor de werkzaamheden met betrekking tot erfgoed, informatie over het instellen van een gemeentelijke adviescommissie, de omgeving van het monument, archeologie, participatie, zorgplicht en actualiteiten. 

Op dit moment wordt door de RCE onderzocht of de informatie ook via een Webinar kan worden verstrekt, maar dit is nog niet zeker.
Na verzending van de informatie aan alle gemeenten kunnen uiteraard eventuele vragen hierover aan het GG worden gesteld. In de Netwerkbijeenkomsten van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland na 1 september zal ook aandacht aan dit onderwerp worden besteed.