Afbeelding: foto4

Oranjerie uit de steigers!

29augustus 2023

Op 2 mei begonnen de werkzaamheden aan het dak van onze Oranjerie. Na het plaatsen van de steigers en het afnemen van de pannen zijn door een saneringsbedrijf de asbestdakplaten en de onderliggende isolatie verwijderd. Na een grondige schoonmaakbeurt konden de timmerlui van Bouwbedrijf Hoffman aan de gang met het aanbrengen van de nieuwe Pavatex isolatieplaten. Vervolgens is de isolatie afgedekt met een nieuwe beplating en een waterkerende folie, waarna de Oud Hollandse dakpannen weer konden worden teruggelegd. Inmiddels was ook Leidekkersbedrijf Koenders begonnen met het vervangen van de dakbedekking op het platte dak, het vernieuwen van de zinken bekleding van de lichtstraten en de loden afdekking van de dakranden. Tegen het eind van de dakwerkzaamheden kon Schildersbedrijf Hagen vóór het verwijderen van de steigers de dakgoten opnieuw in de verf zetten. Op 19 en 20 juli zijn alle steigers weer verwijderd en kon ook de tuin rondom de Oranjerie weer worden hersteld. Dankzij de werkzaamheden van de vaklui van de verschillende bedrijven kan het dak van onze Oranjerie er weer tegen. Ook hebben wij een stap gezet in de verdere verduurzaming van ons kantoor!