Afbeelding: Hoofdgebouw Leerfabriek Hulshofs Verenigde Fabrieken Lichtenvoorde
Hoofdgebouw Leerfabriek Hulshofs Verenigde Fabrieken Lichtenvoorde

Oost Gelre en de Omgevingswet

25 september 2017

Wat is het eerste woord dat in u opkomt als de Omgevingswet ter sprake komt? Misschien overval ik u met deze vraag. Maar ik heb mezelf die vraag gesteld. Ik kwam uit op het woord ‘vertrouwen’. Het woord vormt voor mij de rode draad door alle acties die de invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt. Een overheid, ik als burgemeester, kan alleen functioneren vanuit het vertrouwen dat ik krijg om mijn werk te doen. Vertrouwen van mijn collega’s in het gemeentehuis, van partners waar we mee samenwerken, van inwoners en bedrijven. De Omgevingswet komt er aan, de sleutelwoorden zijn samenhang, participatie en vertrouwen. Wat betreft de samenhang ben ik er van overtuigd dat we prima in staat zijn om de invoering op dat onderdeel goed te organiseren. Natuurlijk is het een enorme klus, maar om in mijn eigen beeldspraak te blijven, ik heb daar alle vertrouwen in.

Participatie en vertrouwen
Waar ik vooral een grote uitdaging zie is hoe we onze houding en ons gedrag ‘omgevingswet-proof’ maken. Hoe organiseren we participatie en hoe werken we aan vertrouwen. Zijn we in staat om bestuurlijk lef te tonen, zoals gevraagd wordt. Zijn we in staat om klantgerichter te werken, om initiatieven ruimte te geven? Durven we het aan om dingen juist niet te regelen en maatwerk te leveren. Hebben we dat vertrouwen in elkaar? Vinden we elkaar in het principe van ‘ja, mits’?

Schoonheid
Het Gelders Genootschap heeft als missie de bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land. Deze missie kan een mooie discussie opleveren als ik kijk naar de geest van de Omgevingswet. Wat als er een initiatief komt dat invloed heeft op die schoonheid? Waar geef je ruimte en vertrouwen en waar val je terug op regels? Je hebt immers ook nog zoiets als ‘het algemeen belang’. Wie of wat bepaalt op zo’n moment wat schoonheid is?

Regels en ruimte
De vraag is dus hoeveel regels je nodigt hebt om dingen mogelijk te maken. Als je dat weet kun je ruimte geven én aan vertrouwen bouwen. Dat laat zich gemakkelijk zeggen, maar daar komt wel veel bij kijken. Als we aan vertrouwen willen bouwen, moeten we allemaal aan hetzelfde eind van het touw trekken. Overheden, samenwerkingspartners, bedrijven en inwoners. Laat ik geen oordeel over anderen hebben, maar me beperken tot mijn eigen gemeente Oost Gelre. Ik weet dat we daarin zowel bestuurlijk als ambtelijk nog slagen moeten maken, gelukkig wel vanuit een goede basis van ervaring met participatietrajecten.

Vertrouwen
Ik zie dat als kans en uitdaging. Om in ieder geval in mijn gemeente samen te werken aan een houding en aan een gedrag in de geest van de Omgevingswet. Een houding van ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Een houding van ‘ja mits’ en vertrouwen als uitgangspunt. Ik weet zeker dat het ons gaat lukken. De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn immers niet nieuw voor ons. Maar we moeten het wel goed organiseren en er duidelijke afspraken over maken. Een mooie klus waar ik alle vertrouwen in heb. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: het vertrouwen van onze inwoners.

Burgemeester Bronsvoort

Hoofdgebouw Leerfabriek Hulshofs Verenigde Fabrieken Lichtenvoorde
Leerfabriek Hulhofs
Ludgerhof in Lichtenvoorde (foto 2)
Ludgerhof
Ludgerhof in Lichtenvoorde (foto 1)
Ludgerhof
Johanneskerk in Lichtenvoorde
Johanneskerk
Monumentaal woonhuis in Groenlo bron Maas architecten
Monumentaal woonhuis te Groenlo
Annette Bronsvoort 2017 (foto Alex Vreeman)
Annette Bronsvoort