Historische Interieurs Oost Achterhoek

Oost Achterhoekse gemeenten starten zoektocht naar historische interieurs

18 juni 2019

Binnenkijken is enorm populair. Via Funda, tv-programma´s en woontijdschriften kijken we graag naar prachtige interieurs van historische panden. Bijzondere interieurs of overgebleven elementen maken deel uit van ons culturele erfgoed en vragen om goede zorg en aandacht. Daarom start het Gelders Genootschap nu in opdracht van de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre een onderzoeksproject voor historische interieurs in de Achterhoek.

“Met dit onderzoek willen we kennis verzamelen en eigenaren bewust en enthousiast maken over de interieurschatten die zich in hun pand bevinden”, zo laat projectleider Marlieke Damstra namens het Gelders Genootschap weten. “Het interieur vertelt ons over de bewoners- en gebruiksgeschiedenis van een pand en is daarmee een belangrijke bron van informatie. Daarom onderzoeken we niet alleen interieurs van woonhuizen, maar ook die van agrarische, religieuze en industriële gebouwen. Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar schouwen en inbouwkasten, vloeren, wandafwerkingen en plafonds. Het gaat ons beslist niet alleen om hoogvliegers of puntgave voorbeelden zoals het Keunenhuis in Winterswijk, de oude slagerij in Aalten of het oude stationsgebouw van Groenlo, maar juist ook om voorbeelden waar slechts enkele interieurelementen bewaard zijn gebleven.” 

Kennispartners
Voor het slagen van het project is de inbreng van lokale kennis van groot belang. Daarom werkt het Genootschap nauw samen met historische verenigingen en lokale organisaties. Naast de Provincie Gelderland zijn ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Radboud Universiteit Nijmegen bij het project betrokken. De provincie Gelderland ondersteunt dit onderzoek met een subsidie vanuit de regeling ‘Functioneel gebruik Erfgoed 2019’.

Overzicht en onderzoek
In samenwerking met de gemeenten voert het Gelders Genootschap een inventarisatie uit naar panden waarvan te verwachten is dat er zich nog belangrijke interieuronderdelen bevinden. “Het doel is niet om de interieurs te beschermen of eigenaren beperkingen op te leggen, maar om een overzicht te krijgen van de diversiteit en rijkdom aan historische interieurs en losse elementen die in de panden aanwezig zijn”, aldus wethouder Marieke Frank van de gemeente Oost Gelre. “Dit overzicht zal nieuwe informatie opleveren over wat kenmerkend is voor onze regio. Interieurs zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons cultureel erfgoed en dat is iets waar we trots op mogen zijn.”

Bewonersavond
Het onderzoeksproject start na de zomer in Oost Gelre. Tijdens de eerste bewonersavond op maandag 24 juni 2019 in de Oude Calixtus (Mattelierstraat 5) in Groenlo lichten de gemeente en het Gelders Genootschap het project toe en gaan die avond met eigenaren in gesprek. Eigenaren Joop Hubers en Ronald Wopereis laten zien dat het behoud van historische interieurelementen en hedendaags comfort prima samen gaan. Ook worden inspirerende voorbeelden getoond van huizen waar kleur-historisch onderzoek is uitgevoerd en waar het onderzoek als inspiratie heeft gediend voor nieuw kleurgebruik. De avond begint 19.30u.