Ons nieuwe logo

2 oktober 2017

Logos
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. En toch volgt hier een tekst ter toelichting van het nieuwe logo van de vereniging Gelders Genootschap. Overbodig en dubbel paradoxaal eigenlijk.  Immers, 'logo' is afgeleid van het Griekse woord logos, dat 'woord' betekent. Wij bedoelen met logo juist het beeldmerk, dat woorden zoveel mogelijk overbodig moet maken. Een logo geeft direct herkenbaarheid, onderscheidt zich en verleent iets eigens. Als het goed is, dekt een logo de lading van een organisatie. Waar staat zij voor? Wat is haar corebusiness? Nog afgezien van druktechnische eisen, moet een logo aan veel vormvereisten voldoen.

Symboliek
Ons nieuwe logo is een klein kunstwerkje. Het logo vertelt woord-loos een verhaal. Het verbeeldt de zorg voor ruimtelijke kwaliteit van het Gelders Genootschap: bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land, al bijna 100 jaarHet verhaal is gevat in een vierkant. Dat drukt stevigheid, zekerheid en ambitie uit. Er zit geen lijst, geen rand om dit vierkant. Ons werkterrein heeft ook geen strenge afbakening naar buiten. Wij zijn open naar onze omgeving. De kleurvlakken corresponderen met de variëteit van het landschap in Gelderland en Noord Limburg:  het rivierlandschap, de groene Veluwe, het coulissen landschap dat de Achterhoek kenmerkt. En de steden en dorpen; de infrastructuur die verbindt en doorsnijdt.

Het beeld
Het beeld is een geabstraheerd landschap waarin een donkerblauwe slingerende vorm perspectief geeft. Het kan gelezen worden als een rivier, een beek, maar evengoed als weg of pad. Het geeft tevens beweging, dynamiek en ontwikkeling weer. Het is een verbindend element in de verder strakke voorstelling. De vorm van de gekleurde vierkantjes staat voor in stand houden van wat goed is, de moeite waard blijkt. Het lichtblauw aan de bovenzijde roept de associatie op met lucht, schone lucht. Het streepje rood aan de basis kan staan voor aarde, steen, erfgoed, stedelijk gebied. De blokjes groen staan voor natuur, bos, park of voor weide en akkerbouw. Alles tezamen is het landschap in een beeld gevat. Ongeveer daar waar in het beeld een horizon vermoed kan worden, loopt een lijn diagonaal. Het symboliseert dat het landschap van Gelderland  ook enig reliëf kent. Van rechts naar links lezend, drukt het ook een stijgende lijn uit. Je kunt er ook bij denken dat hier het evenwicht is verstoord. Het Gelders Genootschap is altijd op zoek om ruimtelijke kwaliteit te koesteren en te bevorderen: wat niet goed is afgewogen, wat niet in harmonie is, moet worden hersteld. 

De kleuren
Er zijn zes kleuren toegepast, als we het wit ook even als kleur meerekenen. Elke kleur verwijst niet alleen naar een aandachtsgebied van het Genootschap. De kleuren vertegenwoordigen ook belangrijke waarden die het werk van het Gelders Genootschap dragen. Zo staat het groen voor de verwachting en de hoop, maar ook voor duurzaamheid, gezondheid, rust. Het rood voor de liefde, de hartstocht, passie. Het blauw voor betrouwbaarheid, loyaliteit, zakelijkheid, helderheid, recht en gerechtigheid. Het wit is de kleur van de onbevangenheid, de open mind, zuiverheid en eenvoud. Wit staat ook voor het nog onbeschreven blad.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. In het bovenstaande is in 537 woorden een poging gedaan om het beeld te laten spreken. Hoe paradoxaal ook.

Hans Esmeijer, voorzitter vereniging Gelders genootschap.

*Het ontwerp is van Andrea Sinke van de Winkel van Sinke