Link: 1863

Omgevingswet en Kernkwaliteiten

10 april 2018

Wat zijn kernkwaliteiten? Welke bronnen en vormen zijn daarbij te onderscheiden? Bestaat er een recept voor borging van kernkwaliteiten?
En hoe draag je met je initiatief bij aan de kernkwaliteiten? Deze en andere vragen komen aan de orde in Omgevingswijs 2. 
Bij het lezen ervan wensen wij u veel plezier.

Klik op het plaatje om naar het kennisdocument te gaan.