Afbeelding: Plaatje bij OW en erfgoed

O-wet en erfgoed – minimale acties vóór 01-01-2022

24 juni 2020

Op 22 juni heeft het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland (SCG) onderstaande brief gestuurd aan alle ambtenaren erfgoed en RO van de Gelderse gemeenten. Ook alle kwartiermakers Omgevingswet hebben deze brief ontvangen.
De reden voor de brief was het vanwege de coronacrisis niet kunnen doorgaan van de provinciale bijeenkomst over Omgevingswet en erfgoed die de SCG samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zou organiseren over het onderwerp ‘Omgevingswet en erfgoed’.
In plaats daarvan is een digitale informatieronde ingelast, met de bedoeling om in de eerste helft van 2021 weer een fysieke bijeenkomst te houden.
 

Bijlagen
Brief OW en erfgoed
Basispresentatie webinar Steunpunten
Minimale acties
Terugkoppeling routekaart
Leeslijst