Link: https://www.gelderland.nl/themas/omgevingsvisie/gprk2022

Nominaties Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit bekend!

17 november 2022

Welk project verdient de Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit?
Naast een juryprijs wordt ook dit jaar weer een publieksprijs uitgereikt. Lees meer over de projecten en breng uw stem uit op de website van de provincie  
Dit jaar wordt voor de 9de keer de Gelderse Prijs voor de Ruimtelijke kwaliteit uitgereikt. 
Het thema is: De Kunst van het Kiezen. We verzamelen geslaagde en inspirerende projecten voor het inrichten van de Gelderse leefomgeving en bevorderen de dialoog over omgevingskwaliteit. Ditmaal met aandacht voor de zorgvuldige en uitdagende inrichting van de Gelderse ruimte en de keuzes die daarbij gemaakt worden of moeten worden. 

Gelders Genootschap treedt dit jaar voor het eerst op als curator. Dit betekent dat wij samen met de provincie zorg dragen voor een mooie collectie van ‘ingerichte plekken of gebieden’. Bovendien is onze voorzitter Walter Hamer ook voorzitter van de jury. 

In september konden voorstellen voor interessante projecten worden ingediend. Dit heeft geleid tot een longlist van 30 inzendingen. De uitvraag heeft een mooi en rijkgeschakeerd palet aan projecten opgeleverd. Acht projecten betreffen woningbouwprojecten (o.a. verdichten, uitbreiden, herbestemmen, gebruik erfgoed), eveneens acht projecten gaan over groene buitenruimten (groot en klein), vier over herinrichting verkeers- en verblijfsruimten en drie over renovatie/restauratie gebouwen. Zeven projecten dragen expliciet bij aan duurzaamheid via keuzes ten aanzien van energietransitie, klimaatadaptatie en voedselvoorziening.

Adviespanel adviseert over nominaties
Gelders Genootschap was als curator verantwoordelijk voor het samenstellen van een adviespanel. Het panel kwam op 13 oktober bijeen in de Rozet in Arnhem. In drie rondes ging de groep van 2 ontwerpers, 5 studenten en 1 burgerlid met elkaar in gesprek over de bijzondere projecten. Het resultaat van de middag was een lijst van de projecten die in hun ogen het beste aansluiten bij het thema De Kunst van het Kiezen. Deze lijst is als advies naar Gedeputeerde Staten gegaan. Zij hebben vervolgens de nominaties vastgesteld. 

De jury
Als curator is ook de jury samengesteld door het Gelders Genootschap. Naast voorzitter Walter Hamers bestaat deze verder uit Peter Koelewijn (Architect en stedenbouwkundige), Jelle Hettema (Ontwerper en adviseur erfgoed bij het College van Rijksadviseurs), Sofia Opfer (auteur gespecialiseerd in landschapsarchitectuur) en Dorien de Wit (adviseur leefbaarheid, onder andere bij de commissie omgevingskwaliteit in Apeldoorn).

U kunt stemmen!
Op maandag 19 december worden twee prijzen uitgereikt! De juryprijs en de publieksprijs. De genomineerden presenteren zich op 25 november aan de jury tijdens de gebiedenparade. U kunt tot 15 december stemmen op uw favoriete project via de website van de provincie.