Afbeelding: b7e9c826-0e34-5db6-9f3b-53a603d45ff6

Nieuwe RCE brochure ‘Meer zicht op monumentale interieurs’

8 april 2021

Op vrijdagmiddag 12 maart vond het eerste Interieur Platform in 2021 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) online plaats. Maar liefst 670 mensen namen hier digitaal aan deel!
Het was een interessant programma dat als thema had: ‘Wat hebben we in huis’. 
Vijf sprekers vanuit verschillende invalshoeken vertelden hoe ze bij inventarisaties van waardevolle interieuronderdelen te werk zijn gegaan en welke uitdagingen ze hierbij tegenkwamen. Aandacht werd gegeven aan de behaalde resultaten, interessante vondsten en hun kennis en ervaringen werden gedeeld. Twee onderwerpen sprongen er vanuit de optiek van het Gelders Genootschap uit.

Marlieke Damstra, interieurspecialist Gelders Genootschap, gaf onder de titel ‘Van keitjesvloer tot stucplafond; samen op zoek naar historische interieurs in de Oost Achterhoek!’  een uiteenzetting over het interessante project van de inventarisatie van interieurs dat het Gelders Genootschap in opdracht van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk uitvoert in de Oost Achterhoek. In eerdere afleveringen van Beeldspraak zijn door Marlieke al ervaringen en resultaten van dit project gedeeld.

Een ander belangwekkend moment tijdens het Interieur Platform was de presentatie van de nieuwe brochure ‘Meer zicht op monumentale interieurs, Handleiding voor succesvol inventariseren’. 
Interieurspecialist van de RCE Harrie Schuit presenteerde de brochure en gaf het eerste exemplaar op digitale wijze aan Maartje Taverne, erfgoedadviseur van de gemeente Haarlem. In haar dankwoord concludeerde zij dat ook Haarlem aan de slag moet! 

Deze langverwachte brochure gaat in op de verschillende soorten inventarisatieprojecten in Nederland (waaronder het project in de Oost Achterhoek) en het nationaal project ‘Voorraad en conditie van interieurs’. In opdracht van de RCE heeft het Gelders Genootschap in 2016 de resultaten van de deelprojecten van dit landelijke project geanalyseerd en conclusies en aanbevelingen geformuleerd. In dit rapport ‘Monumentale interieurs in Nederland: verborgen en kwetsbaar erfgoed’ is ook een prognose gegeven van de voorraad en conditie van monumentale interieurs in heel Nederland. Verder wordt uitgebreid ingegaan op de manier waarop onderzoekers stapsgewijs aan de slag kunnen en de brochure eindigt met een hoofdstuk praktische tips. Deze brochure is een must voor iedereen die interieurs een warm hart toedraagt en zeker ook voor gemeentelijke erfgoedambtenaren die het belang van monumentale interieurs in hun gemeenten onder de aandacht willen brengen.

Voor geïnteresseerden is de webinar van het Interieur Platform van 12 maart nog online te bekijken via deze link.