Afbeelding: DSCN5830-Zuilichem

Nieuwe opdracht: stads- en dorpsgezichten Zaltbommel

23 januari 2018

Dit voorjaar gaan we aan de slag met een nieuwe opdracht in de gemeente Zaltbommel. We gaan de cultuurhistorische waarden van een groot aantal gebieden nader beschrijven en typeren. Het betreft (delen) van de historische dorpskernen van Aalst, Bruchem, Pouderoijen en Kerkwijk, de oude dijklinten en de stadsdelen direct ten zuiden van het stadscentrum van Zaltbommel.

Het zijn gebieden waarvan het waardevolle historische karakter door nieuwe ontwikkelingen steeds onder druk staat. Door de beschrijvingen in het gemeentelijke ruimtelijk beleid te integreren kunnen nieuwe ontwikkelingen beter op de cultuurhistorische waarden worden afgestemd. De meest waardevolle gebieden komen wellicht in aanmerking om als beschermd gezicht te worden aangewezen op grond van de gemeentelijke erfgoedverordening. Wanneer we adviseren om tot aanwijzing van een beschermd gezicht over te gaan, leveren we tevens een bijbehorende toelichting en begrenzingsvoorstel aan.

In 2003 verzorgde het Gelders Genootschap de toelichting op de aanwijzing van Gameren (Delkant) als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. De binnenstad van Zaltbommel en Nederhemert-Zuid zijn de twee van rijkswege beschermde gezichten binnen de gemeente.

DSCN5762-Gameren-Delkant
DSCN5874a-Pouderoijen
DSCN5829-Zuilichem
DSCN5830-Zuilichem
DSCN5813-Nederhemert