Afbeelding: foto voorblad

Nieuwe Fietsbrug over de Maas bij Mook en Cuijk

24 oktober 2018

Nog geen 50 meter van het “drielandenpunt” tussen Gelderland, Noord-Brabant en Limburg komt er een nieuwe fietsbrug over de Maas, die de drie provincies verbindt. De brug is onderdeel van het MaasWaalpad, de nieuwe snelfietsroute tussen de Radboud Universiteit en Cuijk. De route is ca. 12 km lang en daarmee zo’n 2,5 km korter dan de bestaande verbinding, maar vooral veel sneller en comfortabeler, want de fietser heeft bijna overal voorrang.

De aanleg van een nieuwe fietsroute is een culturele daad, zeker als daarbij een nieuwe brug over de Maas moet worden gemaakt. Dan heeft iedereen er wel een mening over hoe die brug eruit moet komen te zien. Zo bleek destijds tijdens een creatieve sessie, die door de gemeenten Mook en Middelaar en Cuijk was georganiseerd. Maar uiteindelijk laat men het ontwerpen en toetsen van zo’n brug toch graag over aan professionals, want de brug moet niet in elkaar storten en mag niet te veel kosten. In de ontwerpopgave zaten een aantal lastige dilemma’s.

Het eerste dilemma was dat de fietsbrug komt te liggen naast een bestaande spoorbrug, een vakwerkbrug, die na de tweede wereld oorlog snel in elkaar is gezet en die in de toekomst mogelijk wordt vervangen. Moet de fietsbrug nu lijken op de spoorbrug of kan die beter een eigen vorm krijgen? De architect, Paul Wintermans van het bureau Quist-Wintermans, heeft dit slim opgelost. Hij heeft gekozen voor een vakwerkbrug, waarbij de pijlers precies uitgelijnd zijn met de spoorbrug, maar de fietsbrug is symmetrisch en eleganter dan de oude spoorbrug. Zijn motto voor de twee bruggen is “de zoon en de weduwe”.

Het tweede ontwerpdilemma was de kruising met de Rijksweg, de N271. Het fietsviaduct over de weg komt pal voor de uit 1883 daterende bakstenen poort in de beboste spoordijk. Dit is een markant punt op de oude verbindingsweg tussen Gelderland en Limburg. In de smalle strook tussen de Rijksweg en de Maasdijk moest hier bovendien een stijgpunt worden gemaakt voor fietsers. De architect is erin geslaagd de oude poort in zijn waarde te laten door er een bescheiden “plank” voor te leggen, maar vooral door de landhoofden langschappelijk vorm te geven en keerwanden tot een minimum te beperken.

Oostelijk van het viaduct over de Rijksweg is voor deze fietsroute een doorgang gemaakt door het grondlichaam van de Maaslijn. Hiermee is na 135 jaar de oude verbinding tussen Mook en Molenhoek via de Middelweg weer hersteld. Het is zinvol om oude kaarten erbij te pakken, omdat je met oude weg- en spoortracés vaak de kortste en meest logische verbinding kunt maken voor fietsers en voetgangers. Tegelijkertijd wordt nu in het project Maaskade te Mook de recreatieve fietsroute langs de Maas verbeterd, die bij de nieuwe fietsbrug aansluit op de snelfietsroute. Er ontstaat een hoogwaardig netwerk van fietsroutes, dat Noord-Limburg weer een beetje hechter verbindt met Gelderland. Die band bestond natuurlijk al, want de Noord-Limburgse gemeenten zijn al jaren lid zijn van ons Gelders Genootschap.

Jan Wabeke
Namens de gemeente Mook lid van het kwaliteitsteam, dat de eisen voor ruimtelijke kwaliteit heeft geformuleerd, de aanbiedingsontwerpen heeft beoordeeld en nu de realisatie begeleidt.

Meer informatie

1  Viaduct over de Rijksweg (N271)
2 Fietsbrug vanaf Maasdijk Mook
3 Fietsbrug vanaf Everdineweerd Cuijk