Afbeelding: Lingewaard nieuwe commissie

Nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit Lingewaard gestart

28 februari 2019

In de gemeente Lingewaard is afgelopen week de nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit gestart, als opvolger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoedcommissie.
De nieuwe commissie kent een brede samenstelling en zal vooral beleidsmatige en complexe ruimtelijke vraagstukken behandelen. Nieuw is dat ook Amar Sjauw En Wa - Windhorst, adviseur duurzaamheid
deel uitmaakt van de commissie, zodat actuele kwesties rondom energietransitie, klimaatadaptatie en hun impact op de omgeving kunnen worden geagendeerd.
Bij de samenstelling is gekeken naar inbreng van lokale deskundigheid op het gebied van cultuurhistorie en landschap.

De commissie is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Ben Verfürden; Adviseur omgevingskwaliteit: Wilma Broer; Architect: Jan-Bart van der Meer; Adviseur erfgoed/monumenten: Martin van Bleek; Stedenbouwkundige: Paul Staats; Lokale deskundige erfgoed /landschap: Ferdinand van Hemmen; Adviseur duurzaamheid: Amar Sjauw En Wa - Windhorst; Ambtelijk secretaris: Luc Houterman