Afbeelding: 20180405_164157

Nieuw geld in Gelders Monumentenfonds

25 juni 2018

Op 8 juni heeft de Provincie Gelderland een storting van 7,5 miljoen gedaan in het Gelders Monumentenfonds (GMF). Daarmee heeft de provincie in een klap het budget van het GMF verdubbeld. het Het GMF is een samenwerkingsverband tussen de provincie en het Restauratiefonds. Doel van het fonds is om Gelderse eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten te helpen bij de restauratie en eventuele herbestemming en verduurzaming van hun panden. Inmiddels hebben 40 eigenaren met hulp van het fonds hun pand opgeknapt.

Het Gelders Monumentenfonds is een revolverend fonds. Door de aflossingen op lopende hypotheken (revolverende werking) kunnen steeds weer nieuwe eigenaren geholpen worden met een lening. Voor meer informatie over het fonds, zie de webpagina van het Gelders Monumentenfonds.  Meer weten over de diverse financiële regelingen voor monumenten? Neem contact op met Jeroen Westerman of Martin van Bleek bij het Gelders Genootschap.