Afbeelding: plaatje 5 maart

Nationale Dialoog Bouwcultuur

11 februari 2020

AANMELDEN

De investeringen van nu vormen het Nederland van morgen. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van onze leefomgeving steeds beter te maken, hoe groot de urgentie nu ook is. Want als de urgentie is verdwenen, zitten we decennia met de vruchten van wat we nu neerzetten: de bouw van nu vormt de leefomgeving van straks.

Wij nodigen u uit om met uw aanwezigheid bij te dragen aan de Nationale Dialoog Bouwcultuur die Kunsten ’92 en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit organiseren op 5 maart a.s., Park Vliegbasis Soesterberg. We hebben nadrukkelijk uw bijdrage nodig, omdat we het in kringen van kwaliteitsadviseurs al veel te lang roerend met elkaar eens zijn. We willen heel graag geluiden van buiten onze bubbel horen en het gesprek met bestuurders, marktpartijen en ontwerpers samen voeren.

Vandaar dat we investeerders, bouwers, ontwerpers, adviseurs, bestuurders en ambtenaren, verduurzamers, klimaatadapters, bewoners, kunstenaars, doeners en denkers bij elkaar brengen. We starten op 5 maart een dialoog met het vaste voornemen om de komende tien jaar te komen tot een cross-over samenwerking van al deze partijen bij de inrichting van onze leefomgeving. Centraal daarbij staat het begrip Bouwcultuur – gemunt in de ook door onze regering ondertekende Verklaring van Davos – dat niet alleen het voltooide bouwwerk omvat, maar ook de samenwerkingscultuur die daarbij past, de bijdrage ervan aan de omgevingskwaliteit en aan welzijn en welvaart van de samenleving.

PROGRAMMA

Ochtendprogramma

09.30 uur Inloop met koffie en thee

10.00 uur Start programma 

Opening en welkom 
Dagvoorzitter: Leen Verbeek, voorzitter Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en commissaris van de Koning in Flevoland

Korte toelichting op advies Verklaring van Davos 
Marijke van Hees, voorzitter Raad voor Cultuur | Floris Alkemade, College van Rijksadviseurs. Gespreksleider: Natasja van den Berg (Tertium)

Plenaire, interactieve sessie ‘Bouwcultuur = culturele + economische daad’
Doel: urgenties signaleren en ophalen uit de zaal
 Gespreksleider: Natasja van den Berg, zes sprekers (‘aanjagers’) poneren een urgente stelling, met de Nederlandse en Vlaamse ​(rijks)bouwmeesters Floris Alkemade en Leo van Broeck als coreferenten voor een korte reactie. 
 Beeldende reflectie op de Nederlandse bouwcultuur: Fotograaf des Vaderlands: Jan Dirk van der Burg

12.30 uur Lunch (terreinverkenningen en kunstwerk Secret Operation in actie)


 Middagprogramma

13.30 uur Keynote Marleen Stikker ‘De commons en bouwcultuur. Over publieke waarden in onze leefomgeving.’

14.15 uur 8 Werksessies Nederlandse Bouwcultuur

16.00 uur Reflectie werksessies en inleiding Pact van Soesterberg

16.15 uur Afsluitende toespraak Directeur-generaal Cultuur en Media, mevrouw Barbera Wolfensberger, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

16.30 uur Borrel (terreinverkenningen en kunstwerk Secret Operation in actie)

18.00 uur Einde missie

AANMELDEN