Afbeelding: Huis Binnenveld 3

Lingewaard: 2 belangrijke huizen in restauratie

31 mei 2018

Op dit moment zijn twee grote rijksmonumenten in de gemeente Lingewaard in restauratie, en wel Huis Binnenveld in Huissen en ‘t Huis te Bemmel in Bemmel.
Huis Binnenveld aan de Huismanstraat (van oorsprong 16de eeuws pand met verdieping en kap, 18de eeuwse aanbouw en gemoderniseerd in 1813), bij velen beter bekend als het ‘spookhuis’, wordt gerestaureerd en herbestemd tot 5 appartementen.
Het pand kent een lange geschiedenis en heeft vele verbouwingen en aanpassingen doorstaan. Naast de restauratiewerkzaamheden worden ook de ooit aanwezige Gelderse topgevels in een eigentijdse uitmonstering terug gebracht. Er zijn geen betrouwbare afbeeldingen aanwezig voor een verantwoorde reconstructie, alleen de hoofdvorm is uit de aanwezige bouwsporen af te leiden. Reden voor de architect om een eigen interpretatie te geven van deze gevels. De topgevels worden opgebouwd in een donkere metselsteen in een soort muizentand-verband, waardoor het goed herkenbaar is dat deze gevels uit deze tijd stammen en een nieuwe tijdlaag toevoegen aan dit eeuwenoude gebouw.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het interieur en de vloeren e.d.

‘t Huis te Bemmel (19de eeuw gepleisterd; in oorsprong wellicht 16de eeuws gebouw, bestaande uit twee haakse vleugels met zadeldak tussen puntgevels en een zware hoektoren met knobbelspits) is gelegen in een fraaie groene tuin in romantische aanleg  met enkele bijgebouwen. Het complex is in gebruik als familiehuis.
Ook dit huis kent een eeuwenoude geschiedenis en vele bouwfasen. Oorspronkelijk was er alleen een donjon en zijn later vleugels aangebouwd. In de vroege twintigste eeuw heeft de bekende architect Estourgie een nieuwe aanbouw gerealiseerd in de stijl van die tijd. Met name de toren met zijn bekroning, de kapconstructie van één van de vleugels en het pleisterwerk van de gevels behoeven restauratie.
De restauratie van de toren – constructie en leibedekking – is in volle gang. Van enkele gevels is het pleisterwerk verwijderd, zijn de aanwezige ornamenten weer aangebracht en worden onderdorpels, gevelankers en scheuren hersteld. Als gevolg van het afhakken van het veelal loszittende pleisterwerk zijn zeer interessante bouwsporen uit het verleden tevoorschijn gekomen, waaronder restanten van enkele dichtgezette kruisvensters. De natuurstenen lateien met ontlastingsbogen zijn nu duidelijk zichtbaar en geven een beeld van de vroegere vensteropeningen.

Beide huizen worden gerestaureerd met onder andere steun van de provincie Gelderland. De begeleiding van de restauraties wordt voor de gemeente Lingewaard verzorgd door het Gelders Genootschap in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Omgevingsdienst  Regio Arnhem.
Het Gelders Genootschap heeft ruime ervaring in het begeleiden van kleine tot grote restauraties voor de Gelders gemeenten.

Huis Bemmel
Huis Bemmel
Huis Bemmel
Huis Bemmel
Huis Bemmel
Huis Bemmel
Huis Bemmel
Huis Bemmel
Huis Binnenveld
Huis Binnenveld
Huis Binnenveld
Huis Binnenveld
Huis Binnenveld
Huis Binnenveld
Huis Binnenveld
Huis Binnenveld