Afbeelding: Winterswijk

KENNISDAG: ‘Landschap met andere ogen’

29 maart 2018

Het landschap is van ons allemaal. De boer, de ondernemer, de bewoner, de recreant, de natuur en ook nieuwe ontwikkelingen zoals de energietransitie moeten een plek krijgen. Welke inzichten biedt het kijken door andere ogen? Hoe ervaren we landschap en wat is het effect op onze gezondheid? En hoe kijkt een kunstenaar naar het landschap? Door U mee te laten kijken door andermans ogen, vanuit verassende invalshoeken, bieden wij nieuwe perspectieven en inspiratie voor de transitie van het  landschap. Ook de praktijk komt aan bod. Wat leren we van de ruilverkaveling en hoe kunnen we dat toepassen op het stedelijk gebied, de Stedelijke herverkaveling.

Op vrijdag 8 juni 2018
Locatie Boogiewoogie | Roelvinkstraat 2 | 7101 GN WINTERSWIJK
Ontvangst vanaf 10.00 uur

In het ochtendprogramma interessante sprekers: Judith Kadee, directeur Villa Mondriaan, Agnes van de Berg, omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving en Robert Lautenbach, projectleider gemeente Winterswijk over Stedelijke herverkaveling. De lunch wordt verzorgd door Nel Schellekens, ‘van Kop tot Kont’ chef en specialist lokaal eten en genieten.

De middag staat in het teken excursies en workshops waarbij de U de lezingen van de ochtend in de praktijk kunt ervaren.

Voor onze leden, bestuurders, ambtenaren, relaties en partners.

Reserveer alvast in uw agenda, het belooft een leerzame dag te worden!