Aanmelding Kennisdag 8 juni 2018

Neemt deel aan:


Afbeelding: Winterswijk

KENNISDAG: ‘Landschap met andere ogen’

29 maart 2018

Het landschap is van ons allemaal. De boer, de bewoner, de recreant: allemaal drukken we ons eigen stempel op het landschap. Ook nieuw ontwikkelingen, zoals de energietransitie, zullen ruimte gaan innemen.
Welke inzichten biedt het kijken door andere ogen? Hoe ervaren we landschap en wat is het effect ervan op onze gezondheid? En hoe kijkt een kunstenaar naar het landschap? Door u te laten kijken door andermans ogen, vanuit verassende invalshoeken, bieden wij nieuwe perspectieven en inspiratie voor de transitie van het  landschap. Ook de praktijk komt aan bod. Wat hebben we geleerd van ruilverkaveling op het platteland en hoe kunnen we deze kennis vertalen naar stedelijke herverkaveling?

Op vrijdag 8 juni 2018
Locatie Boogiewoogie | Roelvinkstraat 2 | 7101 GN WINTERSWIJK
09.00 Ontvangst Huishoudelijk deel van de vergadering
10.00 Ontvangst Kennisdag

In het ochtendprogramma interessante sprekers:
Judith Kadee, directeur Villa Mondriaan
Agnes van de Berg, omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving
Robert Lautenbach, projectleider gemeente Winterswijk over Stedelijke herverkaveling

De lunch wordt verzorgd door Nel Schellekens, ‘van Kop tot Kont’ chef en specialist lokaal eten en genieten. De middag staat in het teken excursies en workshops waarbij de U de lezingen van de ochtend in de praktijk kunt ervaren.

Deze dag is voor onze leden, bestuurders, ambtenaren, relaties en partners.