Afbeelding: Stadhuis apeldoorn

Interview met Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Apeldoorn

29 juli 2021

Over het vergroenen en verdichten van de binnenstad

Onlangs publiceerde de Stentor het artikel van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Apeldoorn "Woningen in allerlei hoeken en gaten in Apeldoorn; wat blijft er over aan kwaliteit?". De gemeente Apeldoorn wil in de binnenstad zowel verdichten als vergroenen. Beide doelstellingen kunnen soms echter botsen. Hoe verhouden bebouwing en groen zich met elkaar? Hoe zit het met hittestress en water?
Johannes Rutgers interviewde Dorien de Wit, commissielid leefbaarheid en Geert Jan Jonkhout van Gelders Genootschap, adviseur ruimtelijke kwaliteit in deze commissie. Klik hier voor het artikel in Stentor