Afbeelding: Paddenstoelenbuurt 4

Inpassing gestandaardiseerd bouwsysteem in beeldkwaliteitsplan Paddenstoelenbuurt, Kerkdriel 

9 februari 2023

Voor de ontwikkeling van de eerste fase van de nieuwe woonwijk Paddenstoelenbuurt in Kerkdriel zijn de ontwikkelaars voornemens om met het bouwconcept MorgenWonen te gaan werken. Dit concept wordt gezien als de nieuwe bouwstandaard van Volker Wessels. Hierin wordt gewerkt met prefab elementen, die compleet in de fabriek samengesteld worden. Op de bouwplaats worden de casco onderdelen als vloeren, gevels en dak als een bouwsysteem aangeleverd, waardoor de woning in één dag wind- en waterdicht geplaatst kan worden. 

Met de gemeente, de projectontwikkelaar en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn in een gesprek 
de mogelijkheden ten aanzien van de gewenste beeldkwaliteit binnen het bouwconcept verkend. Vervolgens is er een bezoek gebracht aan een bouwplaats, waar het concept van MorgenWonen in het bouwproces zichtbaar is. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie advies uitgebracht over de mogelijkheden van het toepassen van het concept MorgenWonen binnen het beeldkwaliteitsplan. Hiervoor zijn er concrete richtlijnen en voorwaarden geformuleerd welke het uitgangspunt vormen voor het komende ontwerptraject. Door vanaf het begin met elkaar overleg te voeren over de mogelijke hoofdvormen in het plangebied en de architectonische vertaling hiervan, kunnen de verwachtingen in een vroeg stadium gedeeld worden. Dit zal het vergunningentraject met bijbehorende advisering en ook het te realiseren eindresultaat ten goede komen. 

DOWNLOAD HIER JAARVERSLAG MAASDRIEL 

Paddenstoelenbuurt 4
Paddenstoelenbuurt 2
Paddenstoelenbuurt 3
Paddenstoelenbuurt 5