Afbeelding: Winterswijk-Meddo Luikenhuis
Inhoudelijk programma ALV: lezingen over historische interieurs!
3 juni 2021

Achter de gevels van historische gebouwen in Gelderland gaat een onzichtbare geschiedenis schuil. Enerzijds van de vele prachtige interieurs die door de tijd heen zijn aangepast en bewaard gebleven en anderzijds de verhalen die bij deze interieurs horen. In de Oost Achterhoek worden de vele interieurs in kaart gebracht en nu we een eind op weg zijn blijkt dat juist het verhaal de context biedt waarin interieurs werden vormgegeven en gebruikt. Of te wel: het interieur is meer dan een optelsom van vloeren, schouwen en stucplafonds.

In deze lezing staan daarom twee verhalen centraal: Nick van den Berg zal zijn onderzoek naar de textielindustrie in de Oost Achterhoek toelichten. Want wat tegenwoordig als zo kenmerkend Achterhoeks wordt bestempeld, zoals de karakteristieke stadskernen, is indirect een product van de industrialisatie die vanaf ca. 1850 bezit nam van de regio. Het vertrekpunt van zijn onderzoek was villa Vinkenburg in Bredevoort en de enthousiaste eigenaren die het huis met veel liefde hebben onderzocht en gerestaureerd. De bouw van deze villa bleek het sluitstuk van een industriële ontwikkeling die zo’n honderd jaar eerder aan de Misterstraat te Bredevoort was gestart, maar zich niet alleen tot die straat beperkte.

Het Oost Achterhoekse boerderij-interieur mag natuurlijk niet ontbreken. Tijdens onze lezingenreeks over het boerderij-interieur zoomen we natuurlijk al in op diverse Gelderse voorbeelden. In deze korte lezing na de ALV zullen we dat wat we hebben geleerd toepassen op een aantal scholtegoederen en keuterboerderijen in de Oost Achterhoek. Voor wat voor afwerking kozen de rijke boeren? Waardoor lieten zij zich inspireren en waar haalden zij de materialen vandaan? En hoe zat het met de keuterboeren? Gebruikten zij vooral lokale materialen of vond ook daar een verschuiving plaats? In deze lezing komen o.a. het Vriezenhuis, De Tuunte, Luikenhuis, Pillen en Eskes aan bod, met is ook nog aandacht voor een klein stukje 'interieurarcheologie'. 

Wilt u deelnemen aan deze twee lezingen? Klik dan hier en meldt u aan.