Link: https://www.youtube.com/watch?v=92R4ygWd0Ik&feature=youtu.be

Indienen uitkering Kerkenvisies verlengd tot 31 maart!

8 februari 2021

Latere datum indienen aanvraag decentralisatie-uitkering kerkenvisies
In overleg met het Ministerie OCW is besloten de indieningstermijn voor een aanvraag decentralisatie-uitkering kerkenvisies te verlengen tot 31 maart 2021 (in plaats van 15 februari). Mocht u anderen nog willen inspireren: vanuit het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland hebben we in samenwerking met de Leefbaarheidsalliantie Gelderland een filmpje gemaakt met daarin een oproep van de wethouder van de gemeente Maasdriel aan andere gemeenten om ook aan de slag te gaan met een kerkenvisie. 

Omdat dit de laatste ronde is om in aanmerking te kunnen komen voor deze uitkering, en om gemeenten in verband met COVID 19 meer tijd te geven om een aanvraag goed voor te bereiden, is op verzoek van diverse gemeenten en partners gekeken naar een mogelijkheid tot het verlengen van de indieningsperiode. Onveranderd blijft overigens dat gemeenten die vóór 31 maart een aanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben ingediend, via de meicirculaire Gemeentefonds de middelen definitief krijgen toegekend. De verwachting is dat er ook voor deze laatste ronde voldoende middelen beschikbaar zullen zijn om elke aanvraag te kunnen honoreren. 
 
U kunt op de website van de RCE de uitkering aanvragen en meer informatie vinden.