Afbeelding: foto interieurs def

Historische interieurs

23 januari 2018

Onzichtbaar en ontoegankelijk
Historische interieurs hebben net zoveel waarde als de buitenkant van monumentale gebouwen, maar zijn vaak onzichtbaar en ontoegankelijk. Daarom is het lastig om in beeld te krijgen welke interieurs er zijn, in welke staat ze zich bevinden en hoe er voor dit kwetsbare erfgoed kan worden gezorgd. Met de invoering van de Erfgoedwet is de bescherming van monumentale interieurs beter geregeld. Toch weten we nog te weinig over de binnenkant van rijks- en gemeentelijke monumenten.

Onderzoek
Reden waarom in het kader van het programma Interieurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Gelders Genootschap in 2016 de opdracht heeft gekregen een onderzoek te doen naar de conditie en voorraad van interieurs in rijksmonumenten. Het onderzoek is uitgevoerd door Roger Crols en Martin van Bleek.

Naast de kwantitatieve hoofdstukken over de conditie en de voorraad van interieurs wordt in het rapport ook aandacht besteed aan de positie van het interieur in het Nederlandse erfgoedveld.
Het rapport eindigt met aanbevelingen onder meer op het gebied van de conditie, de voorraad, financiën, kennis en opleidingen. Alhoewel het rapport gebaseerd is op het onderzoek naar de interieurs van rijksmonumenten, zijn veel van de conclusies ook toepasbaar op de interieurs van gemeentelijke monumenten.

Voor wie
Het rapport is bedoeld voor monumenteigenaren, beleidsmakers, erfgoedspecialisten en andere geïnteresseerden.
Hieronder kunt u het rapport downloaden.

In vervolg op het rapport is het Gelders Genootschap bezig met het opzetten van vervolgprojecten voor de inventarisatie en instandhouding van interieurs in Gelderland.

Stichting historische interieurs
In het kader van het onderzoeksproject Van grachtenhuis tot villa in het groen zijn boeken verschenen over interieurs van villa's en landhuizen in het Gooi,stadshuizen en villa’s in Zuid-Kennemerland en van stadshuizen aan de Amsterdamse grachten. Deze zijn te bestellen bij de Stichting historische interieurs. Meer informatie over de boeken bij Marlieke Damstra.

Het Gooi
Zuid Kennemerland
Amsterdam