Afbeelding: Zaltbommel Vestingwallen

Het werk als stedenbouwkundige in de gemeente Zaltbommel

9 juni 2020

Mijn naam is Carlijn van den Hoven en ik ben 25 jaar oud. In juni 2019 heb ik de opleiding Built Environment, differentiatie Urban Design aan de BUas in Breda (voorheen NHTV) afgerond. 

Sinds oktober 2019 ben ik werkzaam bij de gemeente Zaltbommel als stedenbouwkundig adviseur. Ik ben bezig met verschillende projecten zoals het opstellen van gebiedsvisies, herontwikkelingsprojecten en nieuwbouwprojecten om hiervoor stedenbouwkundige kaders en randvoorwaarden op te stellen. Ook adviseer ik over bouwplannen en bewaak ik hiervoor de ruimtelijke kwaliteit. Ik lever ook een bijdrage aan de ruimtelijke beleidsvorming, zoals de omgevingsvisie, welstandsbeleid en bestemmingsplannen. Bij deze werkzaamheden wordt ik waar nodig ondersteund door Jan Wabeke.

Als stedenbouwkundige wil ik graag iets waardevols neerzetten en streef hier dan ook naar. De omgeving interesseert mij al heel lang. Het is prachtig om te zien hoe de ruimte om ons heen ontworpen worden door mensen voor mensen. Nog mooier om te zien hoe deze ruimtes de mens beïnvloeden. De grootste uitdaging voor het maken van een goed ontwerp is het begrijpen van deze doelgroep. Het ontwerp moet aansluiten bij de gedachten, wensen en behoeften van de mens. Zij zijn tenslotte de gebruikers. Het zien van ruimtes die mensen energie en blijdschap brengen, motiveren mij. Hier ligt dan ook mijn ambitie ik streef naar het maken van een omgeving die de mens versterkt.