Afbeelding: voorbeeld HBH 4

Haalbaarheidsonderzoek; subsidieaanvragen voor 30 november a.s.

26 september 2018

Gelders Genootschap is het afgelopen jaar wederom intensief bezig geweest met haalbaarheidsonderzoeken voor herbestemming van leegstaande en vrijkomende panden. De kosten voor deze onderzoeken worden voor 70 % gesubsidieerd door de rijksoverheid. De nieuwe indieningsperiode komt er weer aan en wij zijn op zoek naar panden die een nieuwe kans verdienen.

Wij zijn op zoek naar eigenaren die gebaat zijn bij een haalbaarheidsonderzoek voor hun object/complex. De regeling staat open voor zowel monumentale als niet monumentale objecten – de enige voorwaarde is dat de gemeente het object cultuurhistorisch waardevol moet vinden. Niet alleen leegstaande objecten komen in aanmerking voor de subsidie, maar ook objecten waar een proces niet verder komt of waar bestaande initiatieven ondersteund kunnen worden, mogen worden ingediend voor de subsidie.

Het haalbaarheidsonderzoek, zoals uitgevoerd door Gelders Genootschap, geeft een goed beeld van de kansen, beperkingen, kosten, rendementen en risico’s van herbestemming. Naast het feit dat de studie voor kennis en inzicht zorgt en daardoor bijdraagt aan (de discussie over) de toekomst van de locatie, wordt het ook gebruikt om de reële waarde van het pand te kunnen bepalen, om inspiratie aan toekomstige investeerders of gebruikers te bieden, om draagvlak onder omwonenden te creëren, om samenwerking te stimuleren, etc.

Het onderzoek omvat onder andere een cultuurhistorische waardering, dynamische waardestelling en een bouwtechnische inspectie, maar ook een marktverkenning, een voorzet voor andere functies én financiële doorrekening van de nieuwe functies. Zelfs een onderzoek naar de verduurzamingsmogelijkheden van het pand is een van de mogelijkheden in het onderzoek. Vanwege het brede scala aan expertise is het mogelijk om een zo passend mogelijk product te creëren, dat daadwerkelijk bijdraagt aan de herbestemming van het object.

Subsidieaanvragen kunnen tot 30 november a.s worden ingediend. Wij (Gelders Genootschap) verzorgen de subsidieaanvraag voor de eigenaar (gratis). Wanneer een subsidie niet wordt toegekend, vervalt de offerte kosteloos.

Wilt u projecten aandragen of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Simon van den Bergh

voorbeeld HBH 3
voorbeeld HBH 4
Voorbeeld HBH 5
HBH voorbeeld