Link: https://www.gelderland.nl/themas/omgevingsvisie/gprk2022

Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 

9 september 2022

Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 
De 9e editie van de Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit 2022 is begonnen! Het thema van deze editie is ‘De Kunst van het Kiezen. Wat zijn onze ervaringen met het maken van ruimtelijke keuzes in zowel het stedelijk als landelijk gebied? Het verbeteren van de kwaliteit van de Gelderse leefomgeving vraagt om goede voorbeelden. Met de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit verzamelen we geslaagde en inspirerende projecten voor het inrichten van de Gelderse leefomgeving. Gelders Genootschap treedt dit jaar voor het eerst op als curator. Dit betekent dat wij samen met de provincie zorg dragen voor een mooie collectie van ‘ingerichte plekken of gebieden’ en daar hebben wij uw hulp hard bij nodig!

Gelders Genootschap treedt op als curator
In deze editie van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit heeft Gelders Genootschap de rol van curator. Als vereniging van Gelderse gemeenten is het Gelders Genootschap het kenniscentrum voor ruimtelijke kwaliteit. Samen met de provincie gaan wij zorgen voor een mooie collectie ‘ingerichte plekken of gebieden’ op basis van de lijst ingediende projecten. Onze voorzitter Walter Hamers wordt voorzitter van de GPRK-jury.

We zijn opzoek naar interessante en bijzondere projecten die passen binnen het thema. Belangrijke voorwaarde is dat ze (bijna) gerealiseerd zijn en de ruimtelijke kwaliteit door het project is verbeterd. Projecten en/of architectuur die meerdere opgaven slim combineert of juist bewust weg laat. Projecten groot een klein die opvallen vanwege het resultaat, de omgeving, het proces en/of betrokkenheid van meerdere partijen. Aanmelden kan t/m 30 september (23:59 uur) door het formulier op de website van de provincie in te vullen. Doe mee en wie weet wint uw project de juryprijs van €10.000 of de publieksprijs eveneens van €10.000.

Thema: De Kunst van het Kiezen
In de Gelderse Ruimte hebben we complexe puzzels te leggen, want niet alles kan meer en niet alles kan overal. Veel maatschappelijke opgaven vragen daarbij bovendien om een zorgvuldige inrichting van die Gelderse Ruimte. Waar zijn goede beslissingen genomen, hoe kwamen deze tot stand en heeft het een Mooi Gelderland opgeleverd? We zijn nieuwsgierig naar goede voorbeelden van hoe de Gelderse leefomgeving, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied, is ingericht met oog voor schoonheid, duurzaamheid en functionaliteit. Gerealiseerde projecten die overduidelijk en op verrassende wijze de uitdaging zijn aangegaan. In een maatschappelijke dynamiek die vraagt om heldere en inspirerende keuzes. Het zijn projecten die recent zijn opgeleverd of al een tijdje geleden zijn afgerond. Projecten in een vergevorderd stadium van realisatie kunnen ook meedingen. Op voorhand gaat veel aandacht uit naar meervoudig ruimtegebruik, aansluiting op DNA van Gelderland en niet afwentelen in ruimte en tijd. Maar ook principes als bodem en water sturend, landschap als dragende structuur, vitaliteit en biodiversiteit van landelijke gebieden, klimaatpositieve verstedelijking en optimale mobiliteit.