Afbeelding: Excursie Den Bosch

Excursie Den Bosch met leden CRK's

19 november 2018

Eind oktober organiseerde Gelders Genootschap een excursie voor de leden van Commissies Ruimtelijke Kwaliteit en welstandscommissies. Doel was Den Bosch, met aandacht voor recente vernieuwingen in de historische binnenstad en de transformatie van de Spoorzone aan de noordkant van het station. O.a. werd daar het Paleiskwartier en het Infocentrum bezocht. Wat begin jaren ’90 nog vooral een rafelrand van Den Bosch was, is inmiddels omgevormd tot een 
aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied. Daarbij zijn bestaande cultuurhistorische kwaliteiten – zoals de voormalige Willem I kazerne en de Verkadefabriek – op een harmonische manier verweven met een modern woon- en bedrijfsklimaat.

De dag begon met een inspirerend bezoek aan architectenbureau De Twee Snoeken, vooral bekend van hun integrale aanpak en fraaie overheidsgebouwen, ook in Gelderland. Afgesloten werd met een bezoek aan de herbestemde Petruskerk in Vught en een maaltijd in de Verkadefabriek. Bij die gelegenheid was tevens aandacht voor een aantal vertrekkende commissieleden in verband met einde van hun zittingstermijn.

Aanleiding voor de excursie was de wisseling in de samenstelling van de commissies, die op 1 oktober jl. is ingegaan. Een goed moment om een ‘oude’ traditie weer op te pakken, namelijk dat we op gezette tijden met onze commissieleden ter plekke kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van architectuur, cultuurhistorie, landschap, transformatie en duurzaamheid. Ook bij uitstek geschikt om in gesprek te gaan met de commissieleden en kennis, inzichten en ervaringen uit te wisselen.

Dat laatste gaan we ook frequenter doen, te meer omdat we de commissies intensiever bij het advieswerk willen betrekken. Dat past ook bij de opmaat richting Omgevingswet, waarbij ruimtelijke vraagstukken steeds meer integraal worden bekeken vanuit verschillende invalshoeken en specialismen. Duurzaamheid is een van deze perspectieven. Voortaan wordt dat structureel onderdeel bij de afweging van(complexe) ruimtelijke vraagstukken en de advisering daaromtrent. Onze commissies beschikken daarom sinds 1 oktober op afroepbasis over een duurzaamheidsdeskundige.

Excursie Den Bosch
Excursie Den Bosch
Excursie Den Bosch
Excursie Den Bosch
Excursie Dn Bosch
Excursie Den Bosch
Excursie Den Bosch