Afbeelding: De Wiersse

Erfgoedalliantie van start

28 oktober 2019

Foto: Erwin Zijlstra

Vrijdag 11 oktober 2019 hebben 6 Gelderse erfgoedpartners de internetsite Erfgoedalliantie.nl in werking gesteld. Deze ‘portal’ bevat informatie voor gemeenten, monumenteigenaren, ondernemers en vrijwilligers. Via de portal wordt kennis en nieuws gedeeld over restauratie, onderhoud en financiering van erfgoed. Ook is dit de plek waar informatie over de activiteiten van de zes Gelderse organisaties te vinden is. Erfgoedalliantie.nl is een groeiende site. Dit betekent dat er in de loop van tijd steeds meer nieuwe informatie aan toegevoegd wordt. 

De Gelderse erfgoedsector verandert sterk. Instandhouding van erfgoed gaat niet alleen meer over technische kwaliteit, restauratie, onderhoud en herbestemming. Vragen op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, innovatie, social return, cultureel ondernemerschap, financiering en overdracht van vakmanschap op jonge mensen zijn aan de orde van de dag. Deze maatschappelijke invulling stelt ook nieuwe eisen aan de erfgoedsector. De partners in de Erfgoed Alliantie bundelen daarom kennis en werken intensief samen. De Erfgoed Alliantie wil ondersteuning bieden bij grote of complexe projecten, een vraagbaak zijn voor monumenteneigenaren en zorgen voor innovatie en aanwas van professionals door opleidingen en trainingen.

De partners van de Erfgoed Alliantie leveren, ontwikkelen, bundelen en ontsluiten betrouwbare en hoogwaardige kennis en advies over de erfgoedsector. Dit doen zij voor overheid en professionals (gemeenten, architecten, aannemers) en voor monumenteneigenaren. Zij willen ook bijdragen aan de ontwikkeling van de sector door innovatie en opleiding van vakmensen. De Erfgoed Alliantie is geen zelfstandig instituut, maar is een intensieve samenwerkingsvorm tussen de betrokken partners.

De Erfgoed Alliantie wordt gevormd door: Vereniging Gelders Genootschap, Stichting Gelders Restauratie Centrum, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en provincie Gelderland.