Afbeelding: Erfgoeddeal-Terwolde gemaal

Erfgoed Deal - Derde Ronde

9 maart 2021

Vorige week zijn zeven nieuwe projecten toegevoegd in de derde ronde van de Erfgoed Deal, die nu halverwege is en een totaal van twintig projecten omvat. De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen. Het besef dat bij transitieopgaven een integrale aanpak met erfgoed als uitgangspunt succesvol kan zijn, groeit.

In deze derde ronde is ook een Gelders project positief beoordeeld, namelijk het door de gemeente Voorst ingediende project “Nieuw drassig land”. Dit project betreft de Middeleeuwse polder Nijbroek en het gemaal bij Terwolde dat sinds 1921 de polder mede bemaalt. De polder Nijbroek is in historisch-geografisch opzicht een  zeer waardevol gebied dat zijn oorspronkelijke structuur met meerdere weteringen grotendeels heeft behouden.  Het gemalencomplex aan de Bandijk in Terwolde is een fraai ensemble van het oude stoomgemaal met daarnaast het in 1951 in de stijl van de Delftse school gebouwde elektrische gemaal. De opgave is om de polder klimaatbestendig te maken met inachtneming en waar mogelijk versterking van de cultuurhistorische waarden. Het elektrisch gemaal moet een grotere uitmaalcapaciteit krijgen en het moet kunnen inmalen. Voor het leegstaande stoomgemaal wordt een nieuwe functie gezocht in de vorm van een publiek toegankelijke herbestemming.

De plannen worden in nauwe samenwerking met de bewoners opgesteld door gemeente, waterschap en bureau Open Kaart. De uitvoering zal nog dit jaar worden gestart. Vanuit de Erfgoed Deal wordt een bedrag van ruim € 750.000 beschikbaar gesteld. Het Gelders Genootschap - opsteller van de redengevende beschrijving van het gemalencomplex ten behoeve van plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst - wordt mogelijk betrokken bij de uitvoering van een of meer onderdelen.

Het Gelders Genootschap is ook vertegenwoordigd in de commissie Monumenten en Cultuurhistorie van de gemeente Voorst die onlangs is geïnformeerd over het project. De commissie heeft vanwege de hoge cultuurhistorische waarden gevraagd de uitwerking van de plannen met degelijk cultuurhistorisch onderzoek te onderbouwen en wil graag in een vroeg stadium constructief meedenken. 

Hopelijk inspireert de gemeente Voorst met “Nieuw Drassig land” tot andere  initiatieven in Gelderland zodat onze mooie provincie ook bij de nog komende ronden weer vertegenwoordigd zal zijn.

Meer informatie
www.erfgoeddeal.nl

Zeven nieuwe projecten in de erfgoeddeal