Afbeelding: erfgoed als drager van

Erfgoed als drager van de Omgevingsvisie

20 december 2018

Een geïllustreerde terugblik

In 2018 organiseerden de provinciale steunpunten, waaronder het Gelders Genootschap, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in alle provincies bijeenkomsten over erfgoed als drager van de omgevingsvisie. In Gelderland vond deze bijeenkomst plaats op 8 maart in Oosterbeek.
Van deze 12 bijeenkomsten is een getekend verslag gemaakt. Uit al deze getekende verslagen is een samenvatting van de behandelde onderwerpen gedestilleerd. Bij de samenvatting zijn alle 12 getekende verslagen gevoegd als illustratie.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een tweede serie bijeenkomsten in 2019 in volle gang. In deze bijeenkomsten zal onder meer aandacht worden gegeven aan goede voorbeelden van gemeentelijke omgevingsvisies, participatie en de omgeving van het monument.
In Gelderland zal deze medio april worden gehouden. De aankondiging hiervoor zal ruim op tijd in onze @Beeldspraak verschijnen.