Afbeelding: Elyze Storms

Elyze Storms-Smeets benoemd tot buitengewoon associate professor bij Wageningen University & Research!

25 februari 2021

Met veel trots kunnen wij melden dat onze collega Elyze Storms-Smeets is benoemd tot buitengewoon associate professor (universitair hoofddocent) bij de Wageningen University & Research! Vanaf medio april zal Elyze zich bij de WUR bezig houden met het belang van erfgoed in ruimtelijke vraagstukken. Deze aanstelling betreft een initiatief van Gemeente Westerveld en Wageningen University & Research, die samen werken aan de oprichting van een buitengewone leerstoel voor het wetenschappelijk ontwikkelen van methodes rondom ‘Cultureel Erfgoed en Participatieve Ruimtelijke Ontwikkeling (CEPRO)’.

Met de leerstoel i.o. willen gemeente Westerveld en de WUR meer aandacht en kennis genereren voor de rol die erfgoed kan vervullen in maatschappelijke, klimatologische, economische en ruimtelijke vraagstukken. Er worden antwoorden gezocht op de vraag: welke kennis, waarden en vormgeving van het rijke erfgoedverleden kunnen, gekoppeld aan de huidige technologie, ingezet worden om een economisch vitale en sociaal coherente samenleving te realiseren, te midden van een duurzame, met zorg en aandacht vormgegeven, cultureel historische leef- en werkomgeving? Door middel van een participatieve insteek, waarbij via Living Labs in gesprek gegaan wordt met de samenleving, zal er aandacht besteed worden aan de hoofdonderwerpen klimaat, duurzaamheid en verstedelijking. 

Als historisch geograaf werkt Elyze al jaren op een ruimtelijke, gebiedsgerichte manier binnen de erfgoedwereld. Juist door het gebouw te zien in relatie tot de ruimtelijke samenhang kunnen er nieuwe inzichten ontstaan. Het is volgens Elyze van belang om gebiedsgericht en vanuit verschillende schaalniveaus naar erfgoed te kijken. Deze ensemblegedachte is, zoals ook zichtbaar in de nieuwe Omgevingswet, noodzakelijk in de erfgoedzorg van de toekomst.

Wij zijn trots op de stap die Elyze maakt. Door haar nieuwe functie ontstaat er een mooie verbinding tussen de theorie en de praktijk. Wij hopen dat daardoor bijzondere samenwerkingen aangegaan kunnen worden. Dat is ook een van de doelen van Elyze, die het belangrijk vindt om de erfgoedwereld en de academische wereld met elkaar te verbinden. “Aan de ene kant is het voor studenten waardevol om al in een vroeg stadium praktijkkennis mee te krijgen, aan de andere kant kan een wetenschappelijke insteek in de erfgoedwereld zorgen voor nieuwe kennis, vragen en methoden. Voor Elyze is het een droom die uitkomt, om in zowel erfgoedwereld als aan de universiteit te werken in het vakgebied van historische geografie en landschapsgeschiedenis. ”

Naast haar werkzaamheden als buitengewoon associate professor bij de WUR zal Elyze nog steeds werken voor het Gelders Genootschap. Bij ons zal ze zich als historisch geograaf onder andere bezig blijven houden met verschillende bijzondere projecten, waaronder Innocastle en Oorlog in Arcadië. 

 

Kijk voor meer informatie over de buitengewone leerstoel op:

Uitvoeringsprogramma Erfgoeddeal 

Artikel uit Dagblad van het Noorden: Gemeente Westerveld ontvangt een bijdrage van Erfgoeddeal voor een buitengewone leerstoel die antwoord moet geven op transitieopgaven