Afbeelding: Ellie en Leo Adviesbank-DSO

Eerste ervaringen met de Adviesbank Gelders Genootschap (DSO)

7 maart 2024

Speciaal met het oog op de komst van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) heeft het Gelders Genootschap de afgelopen jaren met haar zusterorganisaties Mooisticht (Utrecht) en Dorp Stad en Land (Zuid-Holland) gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe Adviesbank. Zie ook ons eerdere artikel hierover van december jl. 

Gemeenteambtenaren en adviseurs van het Gelders Genootschap kunnen met de Adviesbank moeiteloos bouwaanvragen uitwisselen via de samenwerkingsfunctionaliteit van het DSO.

Inmiddels werken we in meer dan tien gemeenten met de Adviesbank. De eerste reacties zijn positief: de advisering gaat sneller en efficiënter en de administratieve druk vermindert aanzienlijk voor alle betrokkenen. Verder maakt een zeer toegankelijk archief het mogelijk dat oude aanvragen en adviezen snel terug te vinden zijn en dus ook eventuele herhalingen. Dat is handig voor een soepele overdracht van lopende zaken bij vakantie en ziekte.

Wilt u een test van dit systeem om de voordelen zelf te ervaren? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs in uw gemeente kunnen dan op locatie of via teams een demonstratie regelen van de mogelijkheden.

voorbeeld adviesbank