Afbeelding: Erfgoeddeal

Een nieuwe tijd! een van de eerste zeven projecten Erfgoed Deal

25 februari 2020

Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland. Dat is wat de komende drie jaar door overheden en maatschappelijke organisaties wordt gerealiseerd in de Erfgoed Deal. De eerste projecten die meedoen aan de Erfgoed Deal zijn vandaag bekend gemaakt: ruim 9 miljoen euro wordt geïnvesteerd door de partners om zeven projecten, verspreid door Nederland, erfgoedinclusief te maken. 

Vanuit de Erfgoed Deal wordt gezocht naar aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen. In de eerste zeven projecten die meedoen worden de thema’s van de Erfgoed Deal goed zichtbaar. In het thema klimaatadaptatie zijn de projecten Hoornwerk Grebbedijk en Zitterd Climate Proof toegekend, voor energietransitie en duurzaamheid het project Amsterdam Wetlands, voor stedelijke groei en krimp het project Stadspark Weert. De toegekende projecten Een Nieuwe Tijd, Wijkaanpak De Pas en VONDST richten zich op participatie en erfgoed in omgevingsvisies. Deze projecten zijn goede voorbeelden voor de Erfgoed Deal die toekomstige initiatiefnemers kunnen helpen bij het vormgeven van hun plannen. De tweede ronde Erfgoed Deal start deze zomer, initiatiefnemers kunnen zich bij het programmabureau melden.  

Website Erfgoed Deal online
Informatie over de Erfgoed Deal en het programmabureau in Amersfoort is vanaf vandaag te vinden op www.erfgoeddeal.nl. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.