Afbeelding: Kerk Megchelen

Een kerkenvisie is niet nodig. Of toch wel?

11 november 2020

Vóór 15 februari 2021 kan voor de laatste keer een decentralisatie-uitkering worden aangevraagd voor het opstellen van een gemeentelijke kerkenvisie. Al heel veel gemeenten in Nederland hebben dit gedaan. In Gelderland zijn er inmiddels 22 gemeenten die aan de slag gaan om een kerkenvisie op te stellen. Sommige gemeenten bundelen hierbij ook hun krachten en trekken samen op in het proces. Samenwerken biedt voordelen omdat kerkelijke gemeenten in veel gevallen de grenzen van burgerlijke gemeenten overschrijden. Daarnaast kunnen gemeenten ook leren van de kennis en ervaring van andere gemeenten. Het Gelders Genootschap kan ondersteunen bij het opstellen van een regionale kerkenvisie.

Ook als op het eerste gezicht een kerkenvisie niet nodig lijkt te zijn, is het toch verstandig deze op te stellen. Het religieus erfgoed in de gemeente bevindt zich namelijk ook in het speelveld van het maatschappelijk vastgoed. Daarnaast kan een kerkenvisie in het omgevingsplan worden opgenomen en wordt er voorgesorteerd op eventuele ontwikkelingen in de toekomst. Want mocht er ook sprake zijn van neven- of herbestemming van kerkgebouwen, dan is het belangrijk om zo vroeg mogelijk hierover met elkaar in gesprek te gaan. De dialoog die dan al gestart is bij de kerkenvisie geeft dan een goede basis.

Het is heel gemakkelijk om de uitkering voor een kerkenvisie aan te vragen. Wilt u hier meer over weten of bent u benieuwd in welke vorm een kerkenvisie tot stand kan komen? Neem dan contact met ons op.

Klik hier voor pdf