Afbeelding: S5

Een externe blik op de instandhouding van de schoonheid van stad en land

7 oktober 2020

Als voormalig wethouder (gemeente Hof van Twente) met in mijn portefeuille onder andere ruimtelijke ordening en wonen, was het in stand houden van wat ons dierbaar is, maar vooral ook het ontwikkelen van wat wenselijk is, is een belangrijke en eervolle opgave. Dat gold voor zowel het landelijk als stedelijk gebied. Ook tijdens mijn periode als lid van Provinciale Staten was de (her)ontwikkeling of beter de herstructurering van het landelijk gebied een onderwerp dat veel aandacht vroeg. 

Twee belangrijke spelers bij ruimtelijke ordening
Dan zijn we ook direct aangekomen bij twee belangrijke spelers op het gebied van de ruimtelijke ordening in ons land; provincie en gemeente. Als lid van beide bestuursorganen kom je er na verloop van tijd achter dat ieders bemoeienis soms niet het zelfde doel dient. Het houden van toezicht en nastreven van gewenste ontwikkelingen botsen nogal eens. Dat werd naar mijn mening mede veroorzaakt door de toenemende gedetailleerdheid van ruimtelijke plannen. Vooral het bestemmingsplan werd op een gegeven moment een keurslijf. 

Dat vroeg om verandering
Dus kwam de roep om vergunningsvrijheid en meer oog voor het grotere geheel  -  de ruimtelijke kwaliteit -  niet uit de lucht vallen. Projecten zoals vergunningvrij bouwen in stedelijke gebied en het toepassen van ruimtelijke kwaliteitseisen bij de inpassing van infrastructuur zijn daar mede een gevolg van. Zeer tot mijn vreugde. De fysieke opgaven in de ruimtelijke ordening zijn enorm, dus de samenwerking tussen relevante partijen speelt daarin een steeds belangrijkere rol. En juist in die samenwerking leveren in Oost-Nederland organisaties als Het Oversticht en het Gelders Genootschap een belangrijke bijdrage. 

Samenwerking bij N18 Enschede – Varsseveld
Na mijn afscheid als wethouder werd ik na verloop van tijd gevraagd of ik een rol wilde spelen in de aanleg van de N18 tussen Enschede en Varsseveld. De opdrachtgever zocht een voorzitter voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit met kennis van het gebied en bestuurlijke ervaring. De secretaris zou worden geleverd door het Gelders Genootschap. Dat was het begin van een samenwerking die naar mijn mening zeer succesvol was en nog steeds is; niet alleen op het persoonlijke vlak maar vooral ook kijkend naar het resultaat wat het heeft opgeleverd. Een belangrijk stuk infrastructuur dat ruimtelijk goed is ingepast en daarnaast ook nog eens de ontwikkeling van het gehele gebied ten goede komt. 

Omslag in het ruimtelijke ordenings-denken
Deze samenwerking kreeg een vervolg in de realisatie van de doortrekking van de A15 tussen Ressen en de A12 en in de aanleg van de omlegging van de N346 rond Lochem. Beide laatste projecten zijn nog vol op in voorbereiding met een geplande in gebruik name in de loop van 2024. Dat het begrip ruimtelijke ordening plaats heeft gemaakt voor ruimtelijk kwaliteit is te merken aan de wijze waarop de voorbereiding en de uitvoering van infrastructuur projecten heden ten dage is georganiseerd. Zicht op gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde is daarbij het kader voor het ruimtelijk beleid. Het betekende een omslag in het ruimtelijke ordenings-denken, en dus ook in de werkwijze van het Gelders Genootschap. Mijn ervaring leert dat men daar goed in slaagt. 


Bentelo, september 2020
B.Josh Sijbom

S1
S2
S3