Afbeelding: prowonen

Duurzaamheid als basis voor ontwikkeling

29 maart 2018

Woningcorporatie Prowonen staat voor een grote modernisering- en verduurzamingsopgave. In de Woonagenda 2017-2020 zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van de woningvoorraad en het verminderen van de CO2 uitstoot.

Prowonen en de gemeente Bronkhorst grijpen deze moderniseringsopgave aan om vanuit een breder perspectief een visie te ontwikkelen hoe om te gaan met hun cultuurhistorisch waardevolle woningen. In samenwerking met Gelders Genootschap is een pilot project gestart in Vorden waarbij scenario’s worden ontwikkeld die een goede balans bieden tussen de eisen op het gebied van duurzaamheid en het behoud van de bestaande karakteristieke en cultuurhistorische waarden. De scenario’s zullen op een heldere en aansprekende manier inzichtelijk worden gemaakt in tekeningen.

Meer informatie: Boukje Overbeek

prowonen
Gemeente-Bronckhorst