Afbeelding: AK droom 1

Droom voor een energieneutrale Achterhoek

31 mei 2018

Overal in Gelderland worden energietafels of meedenksessies georganiseerd. Zo was het Gelders Genootschap ook betrokken bij de energietafel Achterhoek. Tijdens dit atelier zijn acht gemeenten met zoveel mogelijk stakeholders met elkaar in dialoog gegaan om kennis en ideeën uit te wisselen hoe de energietransitie in de Achterhoek versneld kan worden. Ter inspiratie vroeg men aan de deelnemers om hun droom voor een energieneutrale Achterhoek mee te nemen in de vorm van een stukje tekst, foto of tekening. Hieronder de droom van collega Aditi Kho.

Droom voor een energieneutrale Achterhoek:

“Een Achterhoek waar de Achterhoekers nog steeds trots zijn op hun landschap omdat ze windmolens en zonnevelden (die ook nodig zijn om energieneutraal te worden) met zorg in het landschap hebben geplaatst."

De energietransitie-opgave is regionaal aangepakt. Gemeenten hebben rekening met elkaar gehouden, ze hebben naar elkaar geluisterd en ze hebben elkaar geholpen. Uitwisseling van gemeentelijke doelstellingen op regionaal nivo heeft plaats gevonden. Kansen, potenties zijn benut. Ieder heeft zijn steentje bijgedragen.

Bewoners en gebruikers van de Achterhoek zijn met elkaar in dialoog gegaan, ook buiten in het veld! Ze hebben meegedacht en meebeslist hoe ze zo goed en zo zorgvuldig mogelijk windmolens en zonnevelden in het landschap konden plaatsen. Dat was een grote ruimtelijke opgave, die voor velen eerst met weerstand werd bekeken. Gelukkig is de ruimtelijk opgave uiteindelijk iets minder groot geworden door nieuwe innovaties.
Uiteindelijk zijn de Achterhoekers tevreden met het resultaat. Naast acceptatie zijn ze ook trots! De Achterhoek is energieneutraal, het landschap is veranderd maar ze voelen zich er nog steeds in thuis!”

Een levendig dialoog tijdens het energieatelier Achterhoek
Een levendig dialoog tijdens het energieatelier Achterhoek
Een levendig dialoog tijdens het energieatelier Achterhoek
Een levendig dialoog tijdens het energieatelier Achterhoek
Een levendig dialoog tijdens het energieatelier Achterhoek
Een levendig dialoog tijdens het energieatelier Achterhoek