Afbeelding: Herman Arts
Herman Arts

Herman Arts: De welstandscommissie verrijking voor inwoners Lingewaard

31 mei 2018

De hedendaagse ‘welstandscommissie’ in de gemeente Lingewaard heeft zich opgewerkt tot een letterlijke én figuurlijke verrijking ten gunste van al haar inwoners, plus eigenaren van bedrijfspanden.

Gedurende bijna 15 jaar, als raadscommissielid Ruimte namens VVD-Lingewaard en als commissielid Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit, volg ik als bouwmaterialen-specialist nauwgezet de 2-wekelijkse welstandsvergadering. Waarbij ik nadrukkelijk kan stellen dat het absoluut een grote misvatting is om te denken, laat staan te zeggen, dat de welstandscommissie niet meegegaan zou zijn met moderne bouwkundige wensen en gevoel voor architectuur.

De kracht van onze Lingewaardse welstandscommissie is dat, op basis van de wettelijk vereiste welstandsnota, bouwplanaanvragers voor zowel nieuwbouw-, renovatie-, uitbreidings–
of monumentenplannen door de gemandateerde rayonarchitect namens het Gelders Genootschap, dan wel de grote welstandscommissie als het ware ‘aan de hand worden meegenomen’.
Niet alleen om plannen esthetisch te controleren, maar ook om de aanvragers te ondersteunen en de aanvraag te begeleiden. Met als resultaat het voor alle partijen beste eindresultaat!

Cijfermatig wordt bij ca. 75 á 80% van de omgevingsvergunningen waarin dit geregeld wordt een ‘win – win’ situatie behaald.
Het is telkenmale een welhaast aangename verrassing als de aanvrager gelukkig en voldaan met een behaald welstandsakkoord voor zijn of haar bouwplan van de welstandscommissie afscheid neemt.
En dat heeft absoluut niets met méér kosten of iets in die geest te maken, maar wél met kwaliteit en respect voor onze mede-inwoners van Lingewaard. Hier wordt ervoor gewaakt dat onze omgeving géén ‘ratjetoe’ is of wordt.