Afbeelding: Opstapwoning net opgeleverd

De Tiny House als opnieuw ontdekte woonoplossing

4 september 2019

Sinds de economische crisis in 2008 heeft het concept van Tiny House ook in Nederland in een rap tempo bekendheid gekregen. Oorspronkelijk komt de Tiny House beweging uit Amerika, waar het idee voor Small Houses (tussen de 37 en 93 m2) en Tiny Houses (kleiner dan 37 m2) vooral ingegeven is vanuit de filosofie om door middel van minder bezittingen en lage financiële lasten het leven te versimpelen, zodat er meer ruimte en aandacht overblijft voor het leven met elkaar en met de natuur. De opkomst van het Tiny House concept in Nederland wordt niet alleen door de bovenstaande sociale filosofie gedreven, maar lijkt vooral een nieuw ontdekte woonoplossing voor de schaarste in de woningmarkt aan betaalbare huur- en koopwoningen te zijn. Door de krapte op de woningmarkt ontstaat er ook in Gelderland een maatschappelijke tendens om op zoek te gaan naar woonoplossingen, waarbij starters, alleenstaanden en niet traditioneel samengestelde huishoudens een plek binnen de bestaande dorpen en steden kunnen bemachtigen.

Het begrip Tiny House inspireert en geeft daarmee handvaten om een nieuwe woonvorm te ontwikkelen die kan voldoen aan de roep om duurzame woningen voor groepen mensen die op de huidige woningmarkt geen passende en betaalbare woning kunnen vinden. Verschillende gemeenten binnen Gelderland experimenteren met het Tiny House concept om te onderzoeken hoe deze woonvorm oplossingen kan bieden voor thema’s als duurzaamheid, schaarste op de woningmarkt, de betaalbaarheid van woningen en leefbaarheid binnen bestaande wijken. Deze experimenten variëren tussen losstaande, tijdelijke woonunits, samengestelde containergebouwen en zeer kleine grondgebonden koopwoningen voor starters.

Zo zijn er in de gemeente Nijkerk 28 kleine tijdelijke woningen geplaatst in opdracht van woningstichting Nijkerk (WSN). De woningen met een oppervlakte van 39 m2 zijn duurzaam ontwikkeld en worden tijdelijk verhuurd aan verschillende huurdersgroepen. Zo is er ruimte voor jonge woningzoekenden, die hier voor een tijd van twee jaar kunnen wonen waarna ze door dienen te stromen op de woningmarkt. Daarnaast zijn er een aantal woningen gereserveerd voor jongeren onder de 28 jaar en jonge vluchtelingen. Zij kunnen de woning voor maximaal 5 jaar huren. De woningen zijn in groepen van vier geclusterd in een vrije stedenbouwkundige opzet. Aan de randen van het veld met de tiny houses zijn sociale huurwoningen ontwikkeld. De Tiny Houses zelf zijn gerealiseerd met een tijdelijke vergunning voor een maximale periode van 10 jaar. De woningen hieromheen zijn daarentegen voor een langere levensduur ontwikkeld. De Tiny Houses zijn bij de bewoners erg in trek, maar hoe wordt er invulling gegeven aan deze locatie na de maximale periode van 10 jaar?

Opstapwoning net opgeleverd
Tiny houses Woningstichting Nijkerk
Tiny House Tamboer_hoek Rondeel en tweekap Bastion_bnrs 10-15_72dpi
Heijmans/ Mulleners & Mulleners architecten
voorbeeld Tiny House in Winterswijk
Foto Wilma Broer