Afbeelding: Hugo de Jonge

De Omgevingswet wordt (weer) uitgesteld

14 februari 2022

Vorige week werd bekend dat Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kiest voor uitstel van de Omgevingswet.
Die zou oorspronkelijk op 1 juli a.s. in werking treden, maar de minister vindt deze datum niet verantwoord. Dit lijkt vooral ingegeven door onzekerheden bij het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO), waarvoor alle betrokken partijen meer oefentijd nodig hebben. Wellicht wordt in de komende weken duidelijk of de nieuwe invoeringsdatum 1 oktober ’22 of 1 januari ’23 wordt.
Na het aanbieden van een Koninklijk Besluit, en een debat hierover in de Eerste en Tweede Kamer wordt de invoeringsdatum dan definitief vastgesteld.

Voor de ledengemeenten en het Gelders Genootschap betekent dit uitstel concreet dat er meer tijd is om een besluit te nemen over de gemeentelijke adviescommissie. Steeds meer gemeenten hebben inmiddels een verordening gereed, waarin de werkwijze van de nieuwe commissie is vastgelegd. Ook is al aan enkele gemeenten een benoemingsvoordracht gestuurd. Zowel de verordening als de voordracht moeten gelijk met de Omgevingswet in werking treden. Aanvullend moeten de commissies dan nog een reglement vaststellen, ter uitwerking van de verordening. Gelders Genootschap werkt aan een model-reglement, waarover de gemeenten binnenkort kunnen beschikken.
Voor gemeenten waar nog geen verordening ligt, geeft het uitstel wellicht de nodige lucht om alles in de komende maanden goed op de rails te krijgen. Hoe dan ook blijft het zaak om de vaart erin te houden (of te krijgen), zodat het raamwerk voor de nieuwe gemeentelijke adviescommissie overal tijdig gereed ligt. Uiteraard is het Gelders Genootschap de gemeenten daarbij graag van dienst. 

Zie voor meer informatie: Kamerbrief over inwerkingtreding omgevingswet