Bron: Gelders Genootschap/cs
Ronde Tafel Gesprek

De omgevingswet en gezondheid

14 november 2017

Ronde Tafelgesprek
In 2017 organiseert het Gelders Genootschap een reeks thematische rondetafelgesprekken rond een specifiek onderwerp van de Omgevingswet. Zo zijn er gesprekken geweest over erfgoed in de omgevingswet en kernkwaliteiten. In het derde gesprek staat gezondheid centraal.

Gezondheid
Een goede omgevingskwaliteit staat centraal in de nieuwe omgevingswet. Daarbij gaat het in ieder geval over de fysieke leefomgeving maar het biedt ook ruimte voor een brede integrale benadering met ook duurzaamheid en gezondheid. De gezondheidsbescherming is redelijk concreet, er zijn bijvoorbeeld normen voor geluid, gevaarlijke stoffen en geluid.

Gezondheidsbevordering
Aan de andere kant is er ook steeds meer aandacht voor de ‘zachte’ kant, de gezondheidsbevordering. Een goede ruimtelijke kwaliteit draagt ook bij aan een goede gezondheid. Wijken die levensloopbestendig zijn, uitnodigen tot bewegen, groen in openbare ruimte. Hoe kunnen we gezondheid een plek geven in de omgevingsvisie en hoe kunnen we met ruimtelijke kwaliteit bijdragen aan de gezondheidsbevordering.

Deelnemers
We gaan hierover samen met deskundigen van gemeenten en organisaties op het gebied van stedenbouw, R.O. en gezondheid in gesprek. Dit doen we met medewerking van de GGD die hiervoor een gezondheidswijzer heeft ontwikkeld.

Infobladen
De zo verkregen inzichten gaan wij verwerken in infobladen die gezamenlijk een routekaart 'Borgen kwaliteit onder de Omgevingswet’. Deze digitale infobladen kunnen gemeentelijke beleidsmakers helpen kwaliteit zorgvuldig te verankeren in het toekomstig omgevingsbeleid.

Meer informatie: Christel Steentjes