Afbeelding: 1

De laatste loodjes voor Huis Bemmel

28 mei 2020

Sinds 2018 is er door de eigenaren hard gewerkt aan de restauratie van Huis Bemmel. Het ging hierbij onder meer om herstelwerk aan de kapconstructies, het vernieuwen van de leibedekking op de toren, het vernieuwen van het buitenpleisterwerk en herstelwerk aan de latere in schoon metselwerk uitgevoerde uitbreiding door de bekende architect Eschauzier. 
Alhoewel de restauratiewerkzaamheden door rijk en provincie zijn gesubsidieerd, hebben ook de eigenaren een forse eigen bijdrage geleverd! De werkzaamheden zijn voor de gemeente begeleid door de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (Annet Kock) en het Gelders Genootschap (Martin van Bleek).
De laatste werkzaamheden aan de buitenzijde betreffen het voegwerk van de uitbreiding en het gemetselde balkon tegen de kopgevel – de laatste loodjes!
Het resultaat mag er dan ook zijn! De verschillende uitvoerende bedrijven onder leiding van Timmer- en aannemersbedrijf De Vries hebben goed werk geleverd. 
Het huis is bijna gereed om weer groepen te kunnen ontvangen en te dienen als vergaderlocatie.