Afbeelding: van hall larenstein

 De Gelderse Bloem Symposium: Een blik op het verleden, heden en de toekomst van Gelderse landschapstransities 

5 december 2022

Foto Archief Gelders Genootschap van Hall Larenstein

 De Gelderse Bloem Symposium: Een blik op het verleden, heden en de toekomst van Gelderse landschapstransities 

Praktische informatie 
Datum: 3 februari 2023 
Tijd: 13.00 – 17.30  
Plaats: Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp 
AANMELDEN
 
Door de eeuwen heen veranderde het landschap van Gelderland voortdurend. Ook nu, met de stikstof- en klimaatcrisis op de agenda, zal Gelderland grote ruimtelijke transities ondergaan. Het symposium van de Gelderse Bloem op 3 februari in Velp, getiteld ‘Landschapstransities en governance in Gelderland: verleden-heden-toekomst’, buigt zich over zulke historische landschapstransities vanuit de centrale vraag: hoe kunnen inzichten uit het verleden bijdragen aan het huidige transitiebeleid? Deelname aan het symposium is gratis.  
 
Verleden, heden en toekomst 

Gelderland staat aan de vooravond van grote ruimtelijke transities die ingrijpende gevolgen zullen hebben voor het landschappelijk erfgoed. Gezien de ernst van de huidige stikstof- en klimaatproblematiek twijfelt niemand er nog aan dat we voor gecompliceerde opgaven staan. Bij het ontwikkelen van een effectief transitiemanagement is het niet alleen zinvol om vooruit te blikken, maar ook om terug te kijken. Het symposium op 3 februari buigt zich daarom over de vraag hoe dergelijke opgaven in het verleden werden geregisseerd. Tegelijkertijd knoopt het aan bij de hedendaagse opvattingen over transitiemanagement.  
 
Lezingen over landschapstransitie 
Het symposium start om 13.20 uur (inloop vanaf 13:00). In een reeks van zeven lezingen duiken de sprekers vanuit diverse invalshoeken en expertises in landschapstransitie en transitiebeleid uit het verleden en hun impact op de maatschappij van nu. Daarnaast komen in het symposium verschillende prangende vraagstukken aan bod; Hoe behoud je het karakter van cultuurhistorisch landschap? Hoe kunnen inzichten in de agrarische bedrijfsvoering uit het verleden bijdragen aan de landbouw van morgen? En hoe breng je kennis over historische landschapstransitie en landschappelijk erfgoed naar het onderwijs?  
 
PROGRAMMA
•    13.00 – 13:20 uur | Inloop met koffie en thee
•    13:20 – 13:40 uur | Introductie Hanno Brand 
•    13:40 – 14:00 | Landschapsverandering en ruimtelijke transities – Henk Baas
•    14:00 – 14:20 uur | Oude transities in het landschap, het landschap in nieuwe transities – Jan Neefjes
•    14:20 – 14:40 uur | Ensemble- en systeembenadering voor wateropgaven bij landgoederen – Elyze Storms-Smeets
•    Pauze
•    15:00 – 15:20 uur | Ruimtelijke ordening en de speelruimte van een lokale overheid. De casus Ede 1945-2000 – Janny Bloembergen
•    15:20 – 15:40 uur | Dynamiek en diversiteit in agrarische bedrijfsvoering en structuur – Han Wiskerke 
•    15:40 – 16:00 uur | Simon van den Bergh
•    16:00 – 16:20 uur | Erfgoed in het onderwijs: leren te transformeren – Dan Assendorp
•    16: 20 – 16:50 uur| Paneldiscussie en slotbeschouwing met Paul Thissen
•    16:50 – 17.30 uur | Napraten met een hapje en een drankje
Samen buigen we ons over de vraag hoe opgaven rondom ruimtelijke transitie in het verleden werden geregisseerd, en kijken we naar de vraagstukken van dit moment. Het plenaire programma wordt afgesloten met een paneldiscussie en gaan we in gesprek met Paul Thissen (Provincie Gelderland). Meer informatie over de lezingen en de sprekers vindt u via onderstaande link :
https://erfgoedgelderland.nl/project/de-gelderse-bloem/symposium-gelderse-bloem/

AANMELDEN

Het Gelderse Bloem Symposium is een initiatief van het provinciaal project De Gelderse Bloem en wordt gerealiseerd met Hogeschool Van Hall Larenstein, het Gelders Genootschap en Erfgoed Gelderland.