Afbeelding: detail gekleurd kathedraalglas in een roosvenster

Cursussen en leergangen HAN

19 juli 2018

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft een uitgebreid aanbod aan opleidingen op het gebied van bouw, civiele techniek en vastgoed, variërend van een enkele studiedag of meerdaagse cursus tot meerjarige (bachelor)opleidingen. Voor twee meerdaagse post HBO-opleidingen vragen wij hierbij uw aandacht.

Cursus Transformeren en Herbestemmen
Het realiseren van nieuwe functies in bestaande gebouwen is een complex en creatief proces dat vraagt om betrokken en vaardige professionals die in staat zijn verbindingen te leggen en te denken in kansen. De cursus Transformeren en Herbestemmen is opgebouwd rondom deze spilfunctie in het proces van herbestemmen.
De cursus is bedoeld voor cursisten met enkele jaren werkervaring en bestaat uit 9 modules, inclusief de presentatie van een eigen praktijkcasus. Daarnaast zijn er twee excursies met een bezoek aan diverse herbestemmingsprojecten.
De cursus wordt ondersteund door een Commissie van Advies, waarin de Vakgroep Restauratie en het Gelders Genootschap zijn vertegenwoordigd. Ervaren docenten die werkzaam zijn in de praktijk geven de colleges; het Gelders Genootschap verzorgt een van de modules.

Meer informatie

Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren
In deze in samenwerking met het Gelders Restauratie Centrum ontwikkelde leergang maakt u kennis met de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor gebouwd erfgoed. Duurzaamheid en innovatie lijken namelijk een bedreiging voor de historische waarden van een monument maar hoeven dat niet te zijn.
De kern van deze rondom een zevental bijeenkomsten opgebouwde leergang is een echt bestaand restauratieproject, waarbij u de kans krijgt om onder begeleiding in een multidisciplinair team een innovatief restauratieplan te maken. De leergang is bedoeld voor architecten, adviseurs en toezichthouders, (semi)overheidsdiensten, installatie- en bouwtechnici, woningbouwcorporaties en verder iedereen die betrokken is bij planvorming, voorbereiding en realisatie van restauratie- en herbestemmingsprojecten. Ervaring in de restauratiesector is gewenst.

Meer informatie