Afbeelding: foto gelders restauratie centrumj

Cursus Monumentenzorg voor niet-monumentenzorgers

9 november 2022

Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap organiseren met medewerking van het Gelders Restauratiecentrum een basiscursus monumentenzorg. De cursus is bestemd voor medewerkers van gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten die in hun werk te maken krijgen met monumentenzorg, maar die zelf geen monumenten-achtergrond hebben: vergunningverleners, bouwplantoetsers, handhavers, juristen, bouwinspecteurs, et cetera. 

Wanneer:    Maandag 28 november 2022 van 13.00 tot 16.30 uur
Waar:        Florijnweg 3 Velp    
Cursusleiders: Wilfred Mengerink, Monumentenwacht Gelderland en Nick van den Berg, Gelders Genootschap

Monumentenzorg staat of valt met de uitvoeringskwaliteit van restauraties en verbouwingen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor vergunningverlening begeleiding, toezicht en handhaving bij werkzaamheden aan monumenten. Vaak worden deze taken – of een deel ervan – uitgevoerd door allround medewerkers. In de praktijk is er bij deze medewerkers vaak behoefte aan meer specifieke kennis over monumenten; daarom deze basiscursus monumentenzorg.

Tijdens de bijeenkomst zal met name ingegaan worden op:
•    algemene uitgangspunten in de monumentenzorg;
•    praktijkvoorbeelden Monumentenwacht;
•    rondleiding Gelders Restauratie Centrum

Naast kennisbevordering is er ook aandacht voor de manier waarop men eigen kennis verder kan uitbreiden en waar men terecht kan met vragen over monumenten.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het Gelders Genootschap, info@geldersgenootschap.nl  
De cursus wordt aan de gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten aangeboden door het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland.  

Deelname is gratis

Foto: Gelders Reastauratie Centrum