Afbeelding: foto gelders restauratie centrumj

Cursus monumenten voor niet monumentenzorgers

13 mei 2024

Vanuit het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland organiseren de Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap met medewerking van het Gelders Restauratiecentrum een basiscursus monumentenzorg. De cursus is bestemd voor medewerkers van gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten die in hun werk te maken krijgen met monumentenzorg, maar die zelf geen monumenten-achtergrond hebben: vergunningverleners, bouwplantoetsers, handhavers, juristen, bouwinspecteurs, et cetera. 

Wanneer    Donderdag 23 mei 2024 van 13.30 tot 16.30 uur
Waar          Gelders Restauratie Centrum, Florijnweg 3 in Velp    

Cursusleiders
Wilfred Mengerink, Monumentenwacht Gelderland
Roy Oostendorp, Gelders Genootschap

Erfgoedzorg staat of valt met de uitvoeringskwaliteit van restauraties en verbouwingen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor vergunningverlening, begeleiding, toezicht en handhaving bij werkzaamheden aan monumenten. Vaak worden deze taken – of een deel ervan – uitgevoerd door allround medewerkers. In de praktijk is er bij deze medewerkers vaak behoefte aan meer specifieke kennis over monumenten; daarom deze basiscursus monumentenzorg.
 
Tijdens de cursus komt het volgende aan bod 
•    ‘Monumentenzorg voor beginners’ door het Gelders Genootschap 
•    ‘De praktijk vanaf de ladder’ door de Monumentenwacht Gelderland
•    korte rondleiding door en toelichting over het Gelders Restauratie Centrum

Naast kennisbevordering is er ook aandacht voor de manier waarop men eigen kennis verder kan uitbreiden en waar men terecht kan met vragen over monumenten.
Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden.

De deelname is gratis en u ontvangt na afloop een certificaat van deelname.